Referat DDBF bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Online 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen. Afbud fra: Bill Skov, Flemming Abildgaard. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden...

Indbydelse Generalforsamling 2022

Den 5. marts 2022 kl 17.00-18.00Sted: Trinity Hotel, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia Online: Henvendelse til formanden, hvis du ønsker at deltage online. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse...

Referat DDBF bestyrelsesmøde 18. januar 2022

Online 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt...