Referat DDBF bestyrelsesmøde 5. marts 2022

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Møde i specialiserede område. VISO har haft en høring ude omkring hvordan det går på de specialiserede områder. Vi havde ingen indsigelser, men holder selvfølgelig et skarpt øje med deres arbejde.
  • Institut for syn, hørelse og døvblindhed har indstillet Vibeke til en bestyrelsespost i organisationen. Dette skal godkendes af DH.
    Efter mødet: Vibeke har fået en suppleantpost efter indstilling fra Lev.
  • Vibeke er blevet spurgt til, om vi kan bidrage til en informationsfolder om anbringelse af børn på CDH. Det minder jo lidt om den folder, vi som forældreforening gerne vil lave. Ville det være bedre, om det var os som forening, der udgiver denne folder. Vibeke tager det op med CDH. Bemærk at det er CDH og ikke DDBF, der udvikler folderen.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Det var planen, at Lev’s ledelse skulle besøge CDH med Line Rishøj som arrangør.

Dette møde blev desværre aflyst pga. Corona på CDH. Der er fra Line lagt op til at Lotte Hornung overtager bolden mhp dette møde, nu hvor Line Rishøj er rejst. Søren skriver til Lotte Hornung.

På Bakkehuset i Videbæk er Nanna gået med i pårørenderådet, og deltager desuden i frivilligt arbejde med praktiske gøremål på stedet.

5      Økonomi

Regnskab 2021

Regnskabet er færdigt.

Det er rigtigt ærgerligt, at det koster 6000 kr. om året at have vores penge stående i banken, men investering i værdipapirer er ikke et godt alternativ.

Budget 2022

Budgettet blev diskuteret og godkendt af bestyrelsen. Fremlægges på generalforsamlingen i dag.

Vi planlægger at indkøbe Beachflag og Roll-up som blikfang til brug ved diverse arrangementer, hvor vi vil lave reklame for foreningen.

6      Kommende arrangementer

Forældre/Pårørendekursus 2022

Vi har desværre fået tre afbud på grund af corona.

Generalforsamling 2022

5. marts 2022

Ligger i forbindelse med forældrekurset, og det vil være muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Dirigent – Keld

Regnskab – er under færdiggørelse.

Valg af formand – Vibeke genopstiller.

Valg af medlemmer af bestyrelsen – Søren, Bettina og Henrik genopstiller.

Valg af suppleanter – Henrik Ibsen og Lotte Skov genopstiller.

Valg af revisor – Henry genopstiller.

Ekstern revisor vælges af bestyrelsen.

Familiekursus 2022

10.-12. juni på Slettestrand.

Lørdag: Madlavning med sanser kl. 10-15.

Lørdag: Tryllekunstner.

Søndag: Hestevognstur.

Nordisk højskole for Døvblinde

Bakkehuset i Videbæk stiller gerne lokaler til rådighed for det næste kursus.

Yvonne vil gerne være kursusleder. Sten og Vinnie arrangerer kurset.

Forslag: Kan vi få lavet en film om arrangementet? Nanna har et par klip liggende, som muligvis kan bruges. Dette overleveres til Henrik, som vil forsøge at anonymisere det.

Vibeke snakker med Lotte Hornung, CDH, samt med ”Sjælland” i et forsøg på at arrangere noget tilsvarende disse steder.

Landskonference Region Nord 2022

Vibeke deltager fordi hun skal lave oplæg omkring forældreperspektivet på ”selvbestemmelse i eget liv”.

Vi skal have indkøbt beach-flag til en stand.

Forårsmessen i Aalborg

Vibeke undersøger muligheden for at få en stand.

7      Film om familier med Døvblindfødte

Vibeke har snakket med LEV, Region Nordjylland om vores ideer om at lave denne film. De synes det er en rigtig god ide, og vil gerne bidrage, hvis der skulle være behov.

8      Nyhedsbreve via hjemmeside

Man har mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve på foreningens hjemmeside, og får derefter email tilsendt, når der er nye opslag på hjemmesiden.

9      Lev

Vibeke har deltaget i generalforsamling i ”Nordjylland”. Lone Hertz var på besøg og snakkede om ”1 million stemmer for handicappede”, som vi kan checke ud.

10  Hjemmeside

Bestyrelsen opfordres til at fremsende egne billeder samt en ”reklamevideo” per bestyrelsesmedlem til brug på hjemmesiden.

Lav en ”tips og tricks” side på hjemmesiden, så vi har et sted at opsamle erfaringer fx med diverse administrative opgave, som fx MitId, Fuldmagt, Session.

11  Næste møde

Vibeke laver en doodle.

12  Evt.

NemId er ved at blive erstattet af MitId. På borger.dk er det muligt at søge om fuldmagt, så man som værge kan handle på andres vegne.

Mødet slut 11.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.