Referat DDBF bestyrelsesmøde 12. februar 2024

1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov. Afbud: Søren Korsholm. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt...

Indbydelse Generalforsamling 2024

Den 9. marts 2024 kl 17.00-18.00Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, DK-5500 Middelfart.Online: Henvendelse til formanden, hvis du ønsker at deltage online. Dagsorden: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i...

Familiekursus Slettestrand 2024

31. maj – 2. juni 2024 Kære alle Kom og vær med til hyggeligt samvær mellem både børn, søskende og voksne. Fredag ankomst. Middag kl. 18. Herefter socialt samvær og hygge. Lørdag...

Referat DDBF bestyrelsesmøde 11. november 2023

1      Velkomst Nanna bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard. Afbud: Bill Skov. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Flemming valgt...

Kender du Handiforsikring?

Mennesker med udviklingshandicap skal selvfølgelig ikke snydes for at få en ordentligforsikring. Det er baggrunden for, at Lev tilbage i 1996 startede Handi Forsikringsservice isamarbejde med Codan. Det er nu 25 år...

Forældre-/Pårørende-kursus 2024

9.-10. marts 2024 Program Lørdag 12.00-13.00 Frokost13.00-16.00 “Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv, rehabilitering, recovery, håb og pårørendesamarbejde” Oplæg og diskussion ved Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental...

Referat DDBF Bestyrelsesmøde 22. august 2023

Online 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt...

Referat DDBF bestyrelsesmøde 9. maj 2023

Online 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov. 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bettina valgt...

Familiekursus Slettestrand 2023

2. – 4. juni 2023 Danske Døvblindfødtes Forening har hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 2.-4. juni 2023. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er...

Rejsegilde i Nærum

DDBF har deltaget i en glædelig begivenhed – et længe ventet rejsegilde på nye lejligheder på Døvblindehuset i Nærum https://www.cfd.dk/sociale-tilbud/doegntilbud/medfoedt-doevblindhed. Efter planen kan beboerne flytte ind sommeren 2023, i nye tidssvarende boliger....