Referat DDBF Bestyrelsesmøde 9. marts 2024

Middelfart

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov.

Afbud: Søren Korsholm.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Deltaget i generalforsamling i Levs kommunekreds Nordjylland.
  • Temadag hos det regionale dialogforum i Nordjylland, som vil fokusere på problemerne med GDPR i forhold til at dele oplysninger med civilsamfundet. Håbet kunne være, at der kunne blive blødt lidt op omkring deling af oplysninger.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Foreningen har sendt en blomst til Annas begravelse.

5      Økonomi

Vi har vigende kontingentindtægter på grund af faldende medlemstal. Vi arbejder løbende på at få flere medlemmer.

6      Kommende arrangementer

Pårørendekursus 2024

I dag

Generalforsamling 2024

I dag

Familiekursus 2024

Næste familiekursus bliver 31. maj – 2. juni 2024 på Slettestrand.

Aktiviteter: Bålmad, Tryllekunstner, Hestevognstur.

Musik Højskole 2024

I Videbæk. Da vi tidligere år har haft svært ved at indkræve deltagerbetaling, vil vi i år forlange, at der skal betales før kursusstart.

7      Landskonference i Aalborg

13. – 14. maj 2024.

Arrangeres af CDF og CDH.

Emne: Magt og Etik

Vibeke deltager begge dage, og står mandag for en workshop i etik og samarbejde med værge/pårørende.

8      Lev

Som medlem af Lev skal vi årligt indsende listen at bestyrelsesmedlemmer. De vil samtidig gerne vide, hvem der er personligt medlem.

9      Aktiviteter for døvblinde

Vi vil fremover koncentrere os om at lave aktiviteter for pårørende, fordi det er det vi er gode til.

Aktiviteter for de døvblinde kan vi bedre understøtte ved at institutionerne søger tilskud til aktiviteter via fonden.

10  Visitkort

Vibekes visitkort bruges indtil videre for at gøre reklame for foreningen. Af kortet fremgår hjemmeside og e-mail.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal sende et antal billeder af sig selv sammen med vores pårørende, som vi kan bruge til at sammenstykke en samlet video, der kan bruges på hjemmesiden. Send til Bettina.

11  Næste møde

27. Maj 2024 kl 19.00

12  Evt.

Vi skal passe på med at blive for indspiste, så vi fortsat er åbne for nye medlemmer.

Mødet slut 11.30

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.