Referat DDBF Bestyrelsesmøde 27. maj 2024

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov, Søren Korsholm

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.
Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Deltaget i konference i Aalborg.
  • Vibeke afholdte en workshop om magt og etik i forholdet mellem personale og pårørende. Vibeke havde en klar fornemmelse af, at det er vigtigt at få formidlet forældrenes perspektiv til pædagogerne.
  • Fik lavet god reklame for foreningen – uddelt en masse visitkort.
  • Vibeke deltog i en paneldiskussion over samme emne, hvilket gav anledning til mange gode spørgsmål fra salen.
  • Det er mest personale, der deltager og ikke så mange forældre.
  • Anja Nielsen: ”Når livet rammer”, var et rigtigt spændende oplæg, og kunne være et emne for næste pårørendekursus.
 • Møde med vejlederne i Aalborg:
  • Har etableret et godt samarbejde med konsulenterne. De vil gerne begynde at bruge os som forældre, og måske også drage nytte af vores forening. Vi stiller gerne op, hvis der skulle være behov for det.
 • DH er ved at etablere regionsråd rundt i Danmark til varetagelse af den handicappolitiske dagsorden. Vibeke har meldt sig som deltager i Region Nordjylland. Hun afventer endelig besked om optagelse.
 • Skolebestyrelsen på Aalborgskolen
  • Der er ikke sket noget siden sidst.
  • De politisk udpegede repræsentanter møder desværre sjældent op.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Nanna og Kjeld er på Slettestrand, og deltager i ”Aktiv ferie” sammen med Ingrid. Der er fx en aktivitet om Klang i Vand. Dette er arrangeret af CDH, Aalborg.
 • CDH i Aalborg arrangerer derudover også forskellige sommerferier hen over sommeren, bla. i Dronningens Ferieby.

5      Økonomi

De fleste kontingenter er kommet ind. Der udestår kontingent fra enkelte beboere.

Der er kommet nye medlemmer – et par, med en søn på 6 år, og de deltager på Familiekursus.

Vi har modtaget knap 100.000 kr til Slettestrand i 2025 fra Handicappuljens Feriemidler.

6      Afholdte arrangementer

Pårørendekursus 2024

Det var en stor succes med spændende indlæg, hyggeligt samvær, og der deltog flere nye medlemmer, bla. fra Sjælland, hvilket er rigtigt dejligt.

Generalforsamling 2024

En god generalforsamling, men som vanligt ikke mange deltagere.

7      Kommende arrangementer

Familiekursus 2024

Næste familiekursus bliver 31. maj – 2. juni 2024 på Slettestrand med deltagelse af seks familier.

Aktiviteter: Bålmad, Tryllekunstner, Hestevognstur.

Musik Højskole 2024

I Videbæk først i oktober.

Da vi tidligere år har haft svært ved at indkræve deltagerbetaling, vil vi i år forlange, at der skal betales før kursusstart.

8      Hjemmesiden

Bettina har lavet en fin video, som vi forventer at lægge på hjemmesiden.

Bettina sender mug shots til Henrik, så vi kan få nye portrætter på hjemmesiden.

Vi skal have fundet en habil QR-kode generator til en rimelig pris, og som ikke har udløbsdato. En mulighed kunne være Adobes.

9      Døvblinde Danmark

Tidligere FDDB – Foreningen af Danske Døvblind Blevne.

Foreningen har rakt ud til os for et eventuelt nærmere samarbejde. Vibeke deltager derfor i et bestyrelsesmøde i efteråret.

10  Lev

Lev arrangerede en demonstration i København på Christiansborg Slotsplads med deltagere fra hele Danmark.

I morgen deltager Vibeke i et regionsrådsmøde i Lev, Nordjylland, hvor hun håber at høre mere om udfaldet.

11  Næste møde

Online: 19. august 2024 kl 19.00.

Fysisk møde: ca 15./16./17. november.

12  Evt.

-intet-

Mødet slut 20.45

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.