Referat DDBF Generalforsamling 2024

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Lisbeth Pedersen enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Der er 18 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Det har været et roligt år.

Alle fortsatte på tidligere poster, så ikke meget uro der.

Vi har holdt 5 møder , 2 fysiske og 3 på online.

Vi har afholdt:

 • Familiekursus på Slettestrand – 4 familier
 • Nordisk højskole remake i Videbæk – 12 deltager med hjælper
 • Via LEV, havde vi en dome med lys og musik på kloden i april 2023.

Vi har tidligere snakket om evt, der skulle laves en udsendelse ang. hvordan det er at sende sit barn på institution i en tidlig alder. Vi har forsøgt kontakt til Anders Agger, men det er ikke muligt for tiden, da programmer for nærmeste fremtid, var planlagt.

16. maj havde Lev en dag omkring ”Sundhed for Alle” hvor jeg deltog, meget inspirerende.

Bill har deltaget i et interview i regi af Aalborg Universitet omkring magtanvendelse, og hvordan det er at have et barn på bosteder. Et projekt er under opsejling, og pt. søger de fonde til finansiering af projektet

Jeg har været på ”bisidderkursus” hos Lev Nordjylland. Kurset er finansieret af Lev og Frivillighuset. Vibeke vil gerne være bisidder, hvis nogen ville ønske denne hjælp til svære samtaler, f.eks. med offentlige myndigheder eller andre situationer, hvor det kan være rart at have et par ekstra ører med.

Som bisidder har man ikke nogle juridiske forpligtelser, det har man, hvis man er partsrepræsentant.

Jeg har været til møde i Regional Dialogforum i Nordjylland: Der skal afholdes en temadag, hvor der er fokus på rekruttering og kapacitetsudfordringer den 31. maj

TV2-udsendelse om svigt på døgninstitutioner giver os anledning til at diskutere forholdene på ”vores” institutioner. Bestyrelsen finder ikke anledning til at gøre noget aktivt lige nu, men overlader det gerne til Lev at drive den igangværende kampagne om forholdene på landets døgninstitutioner.

I bestyrelse har vi længe forsøgt at finde nogle aktiviteter for døvblindfødte, men er strandet hver gang. Foreningen er ganske enkelt ikke gearet til sådanne initiativer.

Tak til bestyrelsen for et godt og aktivt år. Jeg ser frem til mange flere år.

Beretningen godkendt med applaus.

Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren aflægger regnskab, som kan hentes her:

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter:

 • Kontingenter: kr. 7.175
 • Tilskud fra tips-lotto-midler fordelt via FDDB: kr. 200.000
 • Tilskud Socialstyrelsen: kr 40.562
 • Nordisk Højskole: kr. 12.900

Indtægter i alt: kr. 260.637

Udgifter i alt: kr. 249.758

Årets resultat: kr. 10.889

Passiver i alt: kr. 641.461

Aktiver i alt: kr. 641.461

Egenkapital: kr. 608.605

Ekstern og intern revisor har godkendt regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

 • Tips-lotto-midler (FDDB): kr. 200.000
 • Kontingent 10.000

Udgifter i alt: kr. 402.100

Forventet underskud: kr. 192.100

Bemærk at de budgetterede udgifter dækker over et maksimalt aktivitetsniveau, herunder en endnu ikke identificeret aktivitet for døvblindfødte med ramme op til 100.000kr, som vi ikke nødvendigvis opnår, og ligger derfor højere end de forventede indtægter.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus Slettestrand.
 • Pårørendekursus.
 • Musik Højskole.
 • Netværksopbygning for institutioner for døvblindfødte.
 • Etablering af ny aktivitet for døvblinde.

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Vi indfører mulighed for institutionsmedlemskab.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag til behandling.

Valg af formand

Vibeke Faurholt genvalgt med applaus.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Søren Korsholm.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Nanna Olesen, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Henrik Ibsen genvalgt med applaus.

Valg af intern revisor

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

Vi har en snak om, hvorvidt vi skal åbne for en bredere målgruppe.

Kommentarer:

 • “Der kan komme helt andre dagsordner ind, hvis vi lukker nye målgrupper ind”.

Øvrige kommentarer under eventuelt:

 • “Er der nogle af jer, der har ideer til nye emner til disse pårørende kurser?”
 • “Vildt imponerende at det er lykkes at holde denne forening aktiv over så mange år”.

Generalforsamlingen slut kl. 17:40

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

2 Kommentarer on “Referat DDBF Generalforsamling 2024

 1. Jeg tilslutter mig fuldstændig kommentaren under evt.: at det er imponerende, foreningen stadig er aktiv.
  Jeg er tidligere ansat i en lang årrække inden for området og ved, at mange andre mennesker med ‘særlige behov’ kæmper om opmærksomhed og – ikke mindst – penge. Danske Døvblindefødtes Forening gør en formidabel indsats for de mennesker, det drejer sig om, og derfor fortsætter jeg min støtte, så længe jeg lever (sæt gerne kontingentet op).
  I har de skønneste børn, som fortjener det bedste liv.
  De bedste hilsener.

  1. Tak for kommentaren Susanne. Det varmer og giver lyst til at fortsætte arbejdet. /Henrik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.