Om Døvblindhed

Døvblindhed er dobbelt handicap. 
Døvblindhed er et dobbelt handicap, der indebærer en alvorlig grad af syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde er helt døve og blinde, men andre har både en synsrest og en hørerest. For døvblindfødte medfører det dobbelte handicap meget alvorlig udviklingsmæssige vanskeligheder. 

Døvblindhed et selvstændigt handicap. 
Kombinationen af syns- og høreskade reducerer gensidigt mulighederne for at udnytte eventuelle syns- og hørerester. Dette betyder, at døvblindfødte ikke uden videre kan drage fordel af foranstaltninger for synshandicappede eller hørehandicappede. Døvblindhed skal derfor ses som et selvstændigt handicap, som medfører behov for særlige metoder til at kommunikere og klare sig i det daglige liv. 

Servicetilbud til døvblindfødte. 
Danske Døvblindfødtes Forening har gennem en årrække arbejdet for at sikre tilfredsstillende servicetilbud til døvblindfødte. Det gælder rådgivning og familievejledning for familier med døvblindfødte børn og unge; tilfredsstillende skoletilbud til alle døvblindfødte børn i den skolepligtige alder; ungdomstilbud til døvblindfødte, herunder undervisning og fritidsaktiviteter; etablering af døvblindehjem med dagforanstaltninger og fritidstilbud til døvblindfødte voksne.

Se også den nordiske definition på Socialstyrelsens hjemmeside her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nordisk-definition-og-vejleder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.