Referat DDBF bestyrelsesmøde 12. februar 2024

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov.

Afbud: Søren Korsholm.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Mødtes med Lotte og Tommy med henblik på eventuel opstart af et pårørenderåd. De oplever ligesom os, en vigende interesse fra pårørendes side for at deltage i fælles arrangementer på CDH, hvilket måske vil gøre det lidt svært at få etableret et nyt pårørenderåd.
  • FDDB skifter navn til ”DøvBlinde Danmark”. De afholder reception 15. maj, kl 13.30 – 15.30, hvor det nye navn præsenteres. Tilmelding påkrævet, hvis du vil deltage. Vibeke har ikke tid til at deltage, men alle er velkomne.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Henrik: To nye afdelingsledere er blevet ansat på Kloden til erstatning for Tommy Tindahl, der er blevet områdeleder.

5      Økonomi

Nanna er i gang med at etablere muligheder for underskrift i netbanken hos Ringkjøbing Landbobank.

Kontingenter kommer løbende.

Indestående: 711.089,-, heraf på højrentekonto: 400.000.

Vi har nu lukket for muligheden for at modtage kontingent via indbetalingskort, og derved sparer foreningen kr 200,- per år.

6      Kommende arrangementer

Pårørendekursus 2024

23 deltagere er tilmeldt og vi har booket følgende værelser:

  • Fredag: 6 db værelse, 2 enkeltværelse.
  • Lørdag: yderligere 4 db, 1 enkelt.

Vibeke køber 2 stk vingaver til foredragsholdere.

Henrik sender en email til foredragsholdere.

Generalforsamling 2024

Afholdes i forbindelse med ovennævnte pårørendekursus lørdag den 9. marts 2024.

Formanden, Vibeke, er på valg, samt følgende bestyrelsesmedlemmer: Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen. Alle genopstiller.

Et punkt på generalforsamlingen kunne være en åben snak om vores målgruppe. Kunne vi have en fordel af at udvide vores målgruppe, og hvem skulle det i givet fald omhandle. En oplagt mulighed var at samstemme med CDH vejledningsafdelingens målgruppe?

Familiekursus 2024

Næste familiekursus bliver 31. maj – 2. juni 2024 på Slettestrand.

Aktiviteter: Bålmad, Tryllekunstner, Hestevognstur.

7      Landskonference i Aalborg

13. – 14. maj 2024.

Arrangeres af CDF og CDH.

Emne: Magt og Etik

Vibeke deltager begge dage, og står mandag for en workshop i etik og samarbejde med værge/pårørende.

8      Lev

Vi har ikke deltaget i nogen aktiviteter siden sidst.

9      Møde på CDH

Se under punkt 3.

10  Aktiviteter for døvblinde

Udsættes til næste fysiske møde i Middelfart.

11  Visitkort

Vibekes visitkort bruges indtil videre for at gøre reklame for foreningen. Af kortet fremgår hjemmeside og telefonnummer.

I Middelfart tager vi billeder og videoer af bestyrelsesmedlemmer, samt arbejder videre med vores kommunikationsstrategi via hjemmeside og nye visitkort.

Alle bestyrelsesmedlemmer medbringer et antal billeder af sig selv sammen med vores pårørende, som vi kan bruge til at sammenstykke en samlet video, der kan bruges på hjemmesiden.

12  Næste møde

9. marts 2024, kl 9.00 – 12.00

13  Evt.

-intet-

Mødet slut 20.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.