Indbydelse Generalforsamling 2024

Den 9. marts 2024 kl 17.00-18.00
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, DK-5500 Middelfart.
Online: Henvendelse til formanden, hvis du ønsker at deltage online.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Foreningens virksomhed
 3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet kan rekvireres ved formanden eller ses herunder.
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2024.
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand. Vibeke Faurholt genopstiller
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  Henrik Ebbesen (ønsker genvalg)
  Bettina Nielsen (ønsker genvalg)
  Søren Korsholm (ønsker genvalg)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af intern revisor
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger forud for generalforsamlingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.