Referat DDBF bestyrelsesmøde 12. november 2022

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Henrik Ibsen, Lotte Skov

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Vibeke er begyndt at deltage i møder i regi af DH Brønderslev – Danske Handicaporganisationers lokale afdeling i Brønderslev.
 • Vibeke er suppleant til handicaprådet i Brønderslev Kommune.
 • Foreningen Lev flytter ud af det eksisterende lejemål, men bliver i området (Tåstrup)
 • CDH’s nye pjece bliver trykt i december. Den ser vi frem til med spænding.
 • Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland har taget initiativ til et såkaldt ”Dialogforum” i Region Nordjylland. Formålet med dette forum er at fremme det gode samarbejde mellem kommunerne og områdets foreninger. Vibeke deltager på vegne af DH.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Nanna:
  15 deltagere til musikarrangement i Videbæk (Nordisk Højskole). Det var stor succes. Steen og Vivi brænder for dette, og gør det gerne igen næste år.

5      Økonomi

Kontingent

Vi har 118 medlemmer. Udsendte rykkere gav intet resultat. Vi skal overveje at sanere i medlemslisten, så kun betalende medlemmer fremgår.

Handicappuljen

Vi har modtaget 74.000,- fra handicappuljen til vores familiekursus.

Wesselsmindevej 11, Nærum

Indvier et nyt hus, og holder i den forbindelse rejsegilde den 6. december. De har ansøgt foreningen om et tilskud til en pølsevogn i den forbindelse. Det bevilger vi gerne.

Foreningens MitId

Som forening skal vi have oprettet et MitId. Dette foregår via virk.dk. Nanna sørger for det praktiske.

6      Flere medlemmer

Vi arbejder hele tiden for at få nye medlemmer. Det forekommer rimeligt svært at tiltrække nye.

Følgende tiltag blev nævnt under en brainstorm som mulige tiltag.

 • Vi kan udsende et julebrev, hvor vi opfordrer til, at man tegner et støttemedlemskab. Specielt kunne det være interessant at få familiemedlemmer til at være støttemedlemmer.
 • Foreningen kan tilbyde et månedligt Zoom-møde, hvor man kan ”droppe ind”. Formålet er at man uforpligtende kan være med i et fællesskab omkring det at have en døvblind pårørende.
 • Vi kan udsende et spørgeskema, der skal afdække, hvad vores medlemmer forventer af foreningen.
 • Vi kan oprette institutionsmedlemskaber, hvor (måske 5) navngivne pædagoger registreres som medlemmer af foreningen.

På Sørens initiativ gennemførte bestyrelsen en interessentanalyse, med det formål at identificere foreningens målgrupper, og efterfølgende kategorisere dem efter to parametre: Magt og Interesse. Det kom der nogle interessante resultater ud af, som bestyrelsen vil arbejde videre med i den kommende tid. Vi vil forsøge at arbejde videre med analysen via et online værktøj, hvorved vi alle kan bidrage, selvom vi ikke er fysisk samlede.

7      Afholdte arrangementer

-ingen-

8      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2023

Online generalforsamling 11. marts 2023.

Familiekursus 2023

2. – 4. juni 2023. Slettestrand er reserveret. Program følger.

Forældrekursus 2024

Det er på tide at få gode ideer til foredragsholdere. Følgende blev nævnt under en brain-storm:

 • Advokat (arv/testamente)
 • Forvaltning af formue.
 • Neuropædagogik
 • ”Uvildige konsulenter (DUKH)”
 • Fysioterapeut – alternative motivationer – forflytningsvejleder. Inviter CDH pædagoger.
 • Handicappede har en forventet levealder 14 år kortere end normale. (Steno Diabetes Center)
 • Søren Harving – ortopæd/læge. (Betinna kontakter ham)

9      Lev

Vibeke deltager i repræsentantskabsmødet.

Der er valgt ny næstformand. Gunnar Teis Hansen.

De tilsluttede foreningers repræsentanter i hovedbestyrelsen er Grethe Fält-Hansen og Karin Kirkedal Hansen.

10  specialiserede social- og specialundervisningsområde

Vibeke har deltaget i et møde med Socialstyrelsen den 28. september 2022, nærmere bestemt National Koordinering. Fuldmægtig Lisbeth Bojer Brødbæk havde indkaldt DDBF til mødet.

National Koordinering har til opgave at overvåge tilbudsstrukturen til små og komplekse målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur, fx personer med medfødt døvblindhed. NATKO har ikke hjemmel til at påtale kommunernes visitation, men de kan opfordre kommuner til at sætte deres døv-blinde i kontakt med foreningen.

National Koordinering efterlyse konkrete tal på, hvor mange der er omfattet af døvblindhed. Er alle registreret i Synsregistret, hvilket vi som forening ikke har nogen viden om.

Så det grundlæggende spørgsmål er, hvordan vi finder de døv-blinde? – i nationale registre? Via PPR? Eller via Døvblinde-Konsulenterne?

11  Hjemmeside

-intet-

12  Evt.

Næste møde: 24. jan 2023.

Generalforsamling: 11. marts 2023

Mødet slut 12.45.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.