Referat DDBF bestyrelsesmøde 24. januar 2023

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Bill Skov, Flemming Abildgaard

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Ny høring på trapperne for der specialiserede specialområde, hvor vi får mulighed for at præsentere de problemer vi kæmper med i dagligdagen. Vibeke melder tilbage til styrelsen.
 • Vibeke har været til rejsegilde i Nærum. Ca. 50 gæster og fem-seks af de kommende beboere var med til rejsegildet. Alle nuværende beboere flytter til det nye hus, og det gamle hus overgår til kontorfaciliteter. Vibeke uddelte rundhåndet af vores reklameballoner.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • intet

5      Økonomi

Kontingent

Opkrævninger er udsendt, og det er dejligt at folk reagerer hurtigt og straks betaler.

Møde med revisor 25. januar 2023

Vibeke og Nanna mødes med revisor hvor de gennemgår regnskabet..

6      Flere medlemmer

CDH

Vibeke har kontakt med CDH’s konsulenter mhp et fremstød. Mangler tilbagemelding fra Henriette.

Månedligt online møde

Vibeke har undersøgt prisen, hvis foreningen skulle have eget Teams-abonnement. Det koster kr 20,- per måned. Vi er dog i tvivl om, hvordan det kan slå igennem, og om vi kan få nogle til at interessere sig for afholdelse af online gruppesamtaler, som foreningen kunne facilitere.

7      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2023

Online generalforsamling 11. marts 2023.

Flemming, Nanna og Bill er på valg. Alle stiller gerne op igen, men nye må gerne melde sig.

Vibeke spørger Henry, om han genopstiller som revisor.

Afholdes i Stevnstrup hos Flemming, Grenstenvej 15, 8870 Langå, kl 17-18 med efterfølgende spisning.

Bestyrelsen mødes kl 12.00. Flemming og Vibeke arrangerer forplejning.

Familiekursus 2023

2. – 4. juni 2023. Slettestrand er reserveret. Program følger.

Forældrekursus 2024

Det er på tide at få gode ideer til foredragsholdere. Følgende blev nævnt under en brainstorm:

 • Advokat (arv/testamente)
 • Forvaltning af formue.
 • Neuropædagogik
 • Værgemål – familieretshuset.
 • ”Uvildige konsulenter (DUKH)”
 • Fysioterapeut – alternative motivationer – forflytningsvejleder. Inviter CDH pædagoger.
 • Handicappede har en forventet levealder 14 år kortere end normale. (Steno Diabetes Center)
 • Søren Harving – ortopæd/læge. (Betinna kontakter ham)
 • LEV har mange spændende emner på deres hjemmeside

Venue forslag: Fuglsøcentret.

Henrik og Nanna arrangerer.

8      Lev

Lev arbejder med en idé om dobbelt medlemskab. Det er dog vigtigt, at GDPR overholdes ved reistrering på tværs af foreninger.

Ny kommunikationsmedarbejder hos Lev har kontaktet Vibeke angående vores brug af Lev. Lev vil gerne have et tættere samarbejde med de tilsluttede foreninger, og undersøger for øjeblikket behovet og interessen hos foreningerne.

9      Hjemmeside

Referat med billeder fra rejsegilder kommer snarest på hjemmesiden.

10  Evt.

Næste møde: 11. marts 2023 kl 12-17 hos Flemming.

Generalforsamling: 11. marts 2023 kl 17-18 hos Flemming.

Mødet slut 20.25.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.