Referat DDBF bestyrelsesmøde 11. marts 2023

1      Velkomst

Flemming bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard.
Afbud: Bill Skov.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.
Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Vibeke har været på Sødisbakker for at give et oplæg på en pædagogisk dag. Hun fortalte om, hvordan det er som forældre at have et barn på døgninstitution, og kom med mange gode tanker omkring hvor sårbar en situation vi som forældre står i, når vi overlader vores barn til ”fremmede” mennesker.
 • Pårørendedag på CDH den 10. juni. Vi afventer nærmere information.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Bakkehuset i Videbæk havde for nyligt inviteret til et arrangement med foredrag ved Annette Due Madsen, der fortalte om, hvilke tanker man gør sig ”når jeg ikke er her mere”.
 • Der er planlagt sommerferie for de voksne beboere på CDH. På UDB ændrer man praksis fra tidligere at have betalt opholdet, til at det fremover skal betales af beboerne selv. Dette skulle efter sigende være almindelig praksis på CDH.
 • Nanna: Kunne vi prøve at genoverveje muligheden for at anskaffe en twin-gocart? Det burde kunne lade sig gøre at få fremstillet en glasfiberskal, der kan indkapsle børnene, så de ikke kan få fingrene i bevægelige dele. Skulle det evt. være en el-gocart, som er væsentlige lettere at vedligeholde? Vi skulle måske også have en transportabel lift med i traileren, når vi kører rundt til de forskellige baner?
 • Søren: Skulle vi som forening have et overblik over, hvilke steder i Danmark, der tilbyder kompetencer indenfor døv-blindhed. For eksempel har Æblehaven (Region Syddanmarks Autismecenter) tilbud til døv-blinde. Skulle vi som forening tage på turné rundt i Danmark, for at besøge diverse institutioner med døv-blinde kompetencer, med det formål at stimulere et fagligt netværk, samt at skaffe nye medlemmer. Sådanne besøg kunne kombineres med bestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.
  Bettina kommer med et udkast til et spørgeskema, vi kan bruge, når vi besøger institutionerne, med henblik på at få laver en struktureret data indsamling.
 • Bettina har lavet et udkast til et forenings postkort, som hun fremlagde på mødet. Efter en diskussion om indhol og formål med et sådant postkort arbejde Bettina videre med designet.

5      Økonomi

Regnskab 2022

Bestyrelsen vedtager at formandshonoraret indeksreguleres til kr. 5500,- per md. gældende fra 1. april 2023.

Fremover vil honoraret blive indeksreguleret årligt i forhold til den offentlige overenskomst.

Budget 2023

Bogholders vederlag reguleres årligt iht.skattevæsenets regler for vederlag til frivillige – https://frivillighed.dk/guides/frivillige-og-skat (kr 3950,- for 2023)

Bestyrelsen vedtager, at der årlig afsættes et tilsvarende beløb til vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden, som kan udbetales til web-redaktøren efter samme regler.

6      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2023

Dirigent: forslag Henrik Nielsen.
Regnskab: Flemming fremlægger.
Indkomne forslag: ingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:

 • Flemming Abildgaard (ønsker genvalg)
 • Bill Skov (ønsker genvalg)
 • Nanna Lundberg Olesen (ønsker genvalg)

Valg af suppleanter: forslag Henrik Ibsen (ønsker genvalg)
Valg af revisor: forslag Henry (ønsker genvalg)
Online generalforsamling 11. marts 2023.

Familiekursus 2023

2. – 4. juni 2023. Slettestrand er reserveret. Program følger.

Musik Højskole for Døvblinde

Afholdes i Videbæk i stil med sidste år. Nanna arrangerer.

Pårørendekursus 2024

Er planlagt til weekenden den 9.-10. marts 2024 på Severin, Middelfart.

Emne: Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv.

Foredragsholdere: Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental & Applied Psychological Science, samt Henriette Hermann Olesen, Forstander CDH.

Begge holdt spændende oplæg på døvblindekonferencen 2022 i Aalborg.

7      Film om familier med Døvblindfødte

Vi venter fortsat på at Anders Agger vender tilbage, når der bliver plads i hans program.

8      Nyhedsbreve via hjemmeside

Man kan tilmelde sig på hjemmesiden, og efterfølgende vil man modtage et nyhedsbrev – når der kommer nyt på hjemmesiden.

9      Lev

Lev sponsorerer opstilling af en ”Dome” ved CDH, der kaldes ” Artist in Ambience”. Den skal skabe en lyd- og lys-oplevelse for beboerne, og bliver sat op ved Kloden, CDH den 2.-3. april 2023.

10  Updateret adresseliste

Henrik opdaterer adresselisten for de kommende bestyrelsesmedlemmer. (done!)

Henrik laver et nyt menupunkt til let adgang til listen af bestyrelsesmedlemmer. (done!: https://www.ddbf.dk/?page_id=57)

11  Evt.

Næste møde: 9. maj 2023 kl 19, online.

Mødet slut 16.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.