Referat DDBF bestyrelsesmøde 5. september 2022

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Vibeke deltog i et møde i et dialogforum i Region Nordjylland med deltagelse af politikere fra kommuner og region. Forummet var enige om, at der skal arrangeres nogle temadage for de forskellige institutioner. Vibeke foreslog emnet ”selvbestemmelse”. Der er planlagt med ca. to årlige møder. Nyt møde til december, hvor temadagene skal konkretiseres.
  • CDH arbejder på en pjece vedrørende døvblindhed. Vi har haft materialet til gennemsyn, og havde blot en enkelt kommentar.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Se nedenfor under Nordisk Højskole.

5      Økonomi

Kontingent

Kontingentbetalinger kommer løbende. Pt. har 104 medlemmer betalt. Nanna udsender rykkere snarest.

Handicappuljen

Vi afventer stadig svar vedrørende penge fra denne pulje.

6      Kommende arrangementer

Nordisk højskole for Døvblinde

Uge 44 afholdes musikarrangement i Videbæk. Steen og Vinnie underviser, og Yvonne er kursusleder. Socialudvalget får også i år en invitation tilsvarende sidste år. Nanna overvejer om nogle landspolitikere skulle inviteres?

Generalforsamling 2023

Online generalforsamling.

Familiekursus 2023

2. – 4. juni 2023. Slettestrand er reserveret. Program følger.

Forældrekursus 2024

Det er på tide at få gode ideer til foredragsholdere.

7      LEV

Der er valg til hovedbestyrelsen i LEV til november, og Søren havde overvejet at opstille, men er nået frem til, at han ikke stiller op til bestyrelsen i denne omgang.

Vibeke deltager i repræsentantskabsmødet.

8      Høringssvar ang. personer med medfødt døvblindhed.

I foråret afgav vi et høringssvar til VISO ang. det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Vi er nu blevet kontaktet af VISO, og de vil gerne mødes med os den 28. september kl 12-13 i Odense. Vi vil gerne deltage virtuelt, og det håber vi kan lade sig gøre. Vibeke deltager.

9      Hjemmeside

  • Send billeder og referat fra Familiekursus 2022 til Henrik. Så vil der komme et aktuelt indlæg på hjemmesiden.

10  Dbi Verdenskonference

Vi kan ikke finde nogle deltagere, så vi sender ikke en repræsentant.

11  Evt.

Næste møde: Fysisk møde den 11. – 12. november på Nørre Vissing Kro. Tema for mødet bliver: Hvilke tilbud kan og skal vi lave for medlemmerne og ikke mindst: hvordan når vi ud til potentielle medlemmer, der kan have gavn af DDBF.

Mødet slut 20.33.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.