Referat DDBF bestyrelsesmøde 4. april 2022

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Konstituering

Næstformand: Bettina.

Kasserer: Flemming.

Sekretær: Henrik.

Bogholder: Nanna – samt honorar til bogholderen: kr. 3.850,- / år.

Repræsentant til Hou: Henry, Nanna, Marina, Lotte, Vibeke.

ViHS faglige råd kommunikation og sjældne diagnoser: Vibeke.

Lev: HB ingen repræsentant for tiden.

Bredegård: Birgit Larsen, FDDB.

Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.

Voksen Skolebestyrelse, CDH: Vibeke.

Unika pårørenderåd: Nanna.

Det regionale dialogforum i Region Nordjylland: Vibeke.

4      Nyt fra Formanden

  • Skolebestyrelsesmøde på CDH. Der var desværre ingen kommunale repræsentanter til mødet. Der er kommet nye unge-elever på CDH – én af dem bor på UDB.
  • Vibeke har deltaget i Faglige råd og strategisk dialogforum. Et spændende møde, hvor emnet var, hvordan man opsamler og formidler viden. Måske de er ved at genopfinde de gamle videnscentre, som fungerede fortrinligt indtil de blev nedlagt.
  • Den årlige Socialpolitiske redegørelse fra Socialstyrelsen er endnu ikke udkommet.
  • Statens Institut for Folkesundhed (Lau Thygesen) har udgivet en rapport ”Sundhed for borgere med Handicap”, der bla. konkluderer, at personer med handicap har en 20 års kortere forventet levetid end normale personer. I den forbindelse har Fåborg-Midtfyn Kommune arbejdet med tidlig indsats for udsatte borgere, hvor pædagogerne er blevet opkvalificeret til at spotte sundhedsmæssige aspekter. Konceptet hedder TOBS – Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom.
  • På onsdag deltager Vibeke i en paneldebat arrangeret af Aalborg Universitet omkring filmen Skyggebørn. Det bliver spændende at få en debat om, hvordan det er at være en familie med et handicappet medlem. Måske åbner mødet mulighed for, at vi kan etablere et samarbejde med Aalborg Universitet?

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Før sin afgang havde Line fra CDH arrangeret et møde med Lev’s ledelse, som desværre blev aflyst. Lotte har overtaget teten, og har arrangeret et besøg på CDH mandag den 9. maj. Vibeke og Søren deltager på foreningens vegne. Lev’s ledelse er meget interesseret i at få mere viden om, hvordan man på CDH arbejder med dobbeltsansetabet døvblindhed.

6      Økonomi

Regnskab 2021

Nanna har sendt rykkere til de personer, der mangler at betale, men savner indbetalinger fra beboere på specielt CDH.

Der er pårørende møde den 21. maj på CDH, hvor der også er en mulighed for at gøre en indsats for medlemshvervning.

7      Afholdte Arrangementer

Generalforsamling 2022

Fin generalforsamling, men desværre ganske få deltagere.

Forældrekursus

Et godt, velgennemført kursus, med to meget spændende indlæg.

Mulige nye emner til kommende kurser:

  • TOBS (se ovenfor)
  • Neuropædagogik igen, da dette er et meget stort emne.

8      Aktiviteter for døvblinde, nye ideer

Det ser ud til, at der laves mange aktiviteter på CDH i løbet af året.

Til gengæld kunne vi være bekymret for, at der sker mindre på andre institutioner rundt i landet.

Som nye aktiviteter for døvblindfødte foreslog Nanna

  • Uddeling af gavekort til f.eks. et velfærdsophold, eller musikterapi.
  • Udendørs musikinstrumenter.

9      Kommende arrangementer

Socialministeriet har ansøgningsfrist den 4. maj. Vi ansøger ligesom sidste år, men nye aktiviteter kunne være Alpacaer, der har en særlig terapeutisk påvirkning på vores målgruppe.

Familiekursus 2022

10.-12. juni på Slettestrand.

Lørdag: Madlavning med sanser kl. 10-15.

Lørdag: Tryllekunstner.

Søndag: Hestevognstur.

Nordisk højskole for Døvblinde

Bakkehuset i Videbæk stiller gerne lokaler til rådighed for det næste kursus.

Yvonne vil gerne være kursusleder. Sten og Vinnie arrangerer kurset.

10  LEV

Intet nyt.

11  Beachflag og Visitkort

Vibeke kontakter Lasertryk kundeservice for at få hjælp til at bestille dem.

Layout Beachflag

I toppen: Logo

På ryggen: ”Danske Døvblindfødtes Forening”

Sub-tekst: ”Vi tager hånd om dig”

Vi bestiller 3 stk.

Visitkort:

Samme som flag, men med ekstra info vedr. Formands navn, telefon og email.

12  Evt.

Forslag: Print-knap på hjemmesidens forskellige indlæg.

Næste møde: Vibeke laver doodle.

Mødet slut 21.05.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.