Referat DDBF bestyrelsesmøde 18. januar 2022

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

 • Møde med konsulenterne på CDH.
  Der er blevet ansat mange nye konsulenter. De har fået en peptalk af Vibeke og udleveret balloner til omdeling hos de familier, de besøger.
  De foreslår, at der på hjemmesiden ligger f.eks. en video, som fortæller om foreningen og vores aktiviteter.
  Der er kommet en del nye elever på STU/efterskole på CDH. Dem vil vi gerne i kontakt med og afventer derfor spændt, et nye forældrearrangement på CDH.
 • Voksenskolebestyrelsen.
  Vibeke skal deltage i ansættelsessamtaler med nye lærere i kraft af sin deltagelse i skolebestyrelsen.
  Der bliver udpeget nye repræsentanter til bestyrelsen her efter det nylige kommunevalg. Vi indstiller til, at Vibeke fortsætter.
 • Høring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
  Vibeke tager en snak med skoleleder Peter Hangaard, for at finde fælles fodslag omkring tilbagemelding på denne høring, der vil undersøge graden af afspecialisering.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren deltog i LEV kredscamp i oktober, og snakkede her med LEVs landsformand Anni Sørensen om døvblinde-området. Efterfølgende har Søren fået organiseret med Line Rishøj, CDH, at Lev besøger CDH – når corona-smitten er aftaget – for at få et nærmere indblik i døvblinde-området. Fra Lev deltager landsformand og direktør, samt to repræsentanter fra Nordjylland. Søren og evt Vibeke deltager som forælder/DDBF.

5      Økonomi

Regnskab 2021

Møde med revisor i morgen for at gøre regnskabet færdigt.

Kan bestyrelsen underskrive elektronisk igen ligesom sidste år?

Forslag: offentliggør gerne kontingentsatserne på hjemmesiden, f.eks. under ”foreningen”.

Budget 2022

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med ønsker til budgettet for 2022.

Hvert bestyrelsesmedlem fremsætter et forslag til aktivitet på det næste bestyrelsesmøde.

6      Kommende arrangementer

Forældre/Pårørendekursus 2022

5.-6. marts 2022 ved Fredericia. Trinity Hotel & Konference Center (https://trinity.dk/).

21 deltagere er tilmeldt.

Har fået bekræftelse fra begge foredragsholdere, både Lonni Holm og Annette Due Madsen, samt endelig aftale vedr. antal med Trinity Hotel.

Generalforsamling 2022

5. marts 2022

Ligger i forbindelse med forældrekurset, og det vil være muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Dirigent – ?

Regnskab – er under færdiggørelse.

Valg af formand – Vibeke genopstiller.

Valg af medlemmer af bestyrelsen – Søren, Bettina og Henrik genopstiller.

Valg af suppleanter – Henrik Ibsen og Lotte Skov er nuværende suppleanter.

Valg af revisor – Vibeke spørger Henry, om han vil genopstille.

Ekstern revisor vælges af bestyrelsen.

Familiekursus 2022

10.-12. juni på Slettestrand.

Lørdag: Madlavning med sanser kl. 10-15.

Lørdag: Tryllekunstner.

Søndag: Hestevognstur.

Henrik laver opslag på hjemmesiden.

Nordisk højskole for Døvblinde

Videbæk stiller gerne lokaler til rådighed for det næste kursus.

Forslag: Kan vi få lavet en film om arrangementet? Nanna har et par klip liggende, som muligvis kan bruges.

Vibeke snakker med Lotte Hornung, CDH, samt med ”Sjælland” i et forsøg på at arrangere noget tilsvarende disse steder.

7      Film om familier med Døvblindfødte

Flemming arbejder sammen med Karina Mølgaard, tilrettelægger og researcher for Anders Agger, for at få lavet et program om vores børn, som alternativ til filmen ”Skyggebørn”, som efter vores mening har en meget ensidig vinkel på det at være forældre til en døvblind.

8      Nyhedsbreve via hjemmeside

Man har mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve på foreningens hjemmeside, og får derefter email tilsendt, når der er nye opslag på hjemmesiden.

Forslag: Link på hjemmesiden vedr. Lev’s 70-års fødselsdag.

Forslag: Man kan lave ”boost” af opslag på vores facebook side for derigennem at udbrede kendskab til foreningen.

9      LEV

Lev’s ledelse besøger CDH mandag den 24. januar.

Søren deltager og tager billeder og Vibeke laver ”reklame” på hjemmesiden ”Døvblindhed”.

10  Hjemmeside

Bestyrelsen opfordres til at fremsende egne billeder samt en ”reklamevideo” per bestyrelsesmedlem til brug på hjemmesiden.

Forslag til indhold:

 • Link til CDH’s tilbudsportal.
 • Lettere tilgængelig adgang til en side med alle relevante tilbud (CDH, Geelsgaard, Konsulent…)

11  Næste møde

5. marts 2022 kl. 9-11 på Trinity.

12  Evt.

-intet-

Mødet slut 20.59.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.