Referat DDBF Bestyrelsesmøde 6. november 2021

Fysisk møde hos Flemming og Karen i Stevnstrup

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen. Det er dejligt igen at kunne mødes fysisk!

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Skolebestyrelsesmøde CDH: Politikere dels fra Brønderslev Kommune og dels fra Region Nordjylland pt. repræsenteret i skolebestyrelsen, så vi der igennem har mulighed for adgang til det politiske system. Desværre kommer der færre og færre børn til skolen. Til gengæld er der mange voksne i skolen. Vibeke er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) til at sidde i voksenskolebestyrelsen. Der er valg nu, og Vibeke arbejder aktivt på at blive udpeget igen.
  • Lars Søby, leder af Region Nordjyllands ”Området for Kommunikation og Specialpædagogik” er gået på pension og Line Rishøj, tidligere skoleleder på CDH, er konstitueret i hans stilling.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren har deltaget i LEV kreds-camp. 60 deltagere i alt, altså et forholdsvist lille fremmøde. Søren deltog i en workshop: ”Frivillige kræfter” – én af konklusionerne fra workshoppen er, at det lader til at blive stadigt vanskeligere at engagere frivillige kræfter til at yde en indsats i interesseorganisationerne. Det skyldes formentligt at nyere generationer har mindre tid i dagligdagen, da tid sammen med egne børn prioriteres højt, samtidig med at begge forældre har job at passe. Hvordan skal vi så engagere unge mennesker? Et klassisk træk ved yngre generationer er, at de ofte brænder for en ”sag”, og vil i sådan en sammenhæng være lettere at engagere i frivilligt arbejde, i hvert fald for en kortere periode. Derfor kunne én strategi for de etablerede interesseorganisationer være at organisere sig med en fast kerne af erfarne foreningsfolk, og kombinere dette med ad-hoc tilknyttede ”projekt-medlemmer”, som er aktive for en kortere periode, til løsning af en specifik opgave eller arrangement.

Kunne vi som forening organisere os på samme måde med en kerne-bestyrelse, og en række tilknyttede ”arbejdsudvalg”?

Vi nåede ikke frem til en entydig konklusion, men vil helt klart have denne tilgang in mente.

5      Økonomi

Kontingent

Vi har 120 betalende medlemmer.

10.350 kr. er indløbet i kontingent.

Pt. 844.000 kr. indestående.

Bestyrelsen lægger op til at kontingentet fortsætter på samme niveau.

Penge fra Tips Lotto

Vi har modtaget 200.000 kr.

Penge fra Handicap puljen

Vi har modtaget 104.000 kr.

6      Afholdte arrangementer

Wesselsmindevej

Søren besøgte et bosted i Nærum, Wesselsmindevej 11, hvor han deltog i et forældrearrangement.

Søren holdt er oplæg om DDBF, hvor han præsenterede vores arbejde, dels for døvblinde, dels deres familier og endelig rene forældrearrangementer. I den forbindelse skulle vi måske overveje ordvalget i vores kommunikation, specielt omkring brugen af ”forældre”, som nok med fordel kunne udskiftes med ”pårørende”, da vores arrangementer ikke er begrænset til den snævre fortolkning af forældre, men sagtens omfatter andre voksne familiemedlemmer, fx søskende. Skulle vi kalde vores ”Forældre-kursus” for noget andet, fx ”Pårørende-kursus”?

Deltagerne på mødet, både forældre og personalet, viste interesse for foreningen, og det kunne derfor være en god idé at foreningen afholder et arrangement på Sjælland, hvor vi inviterer lidt bredere end blot egne medlemmer.

Skal vi lave et arrangement for pårørende til døvblinde.

Skal vi lave noget for bostedet? Vi kunne lave et musik-arrangement a la det vi gør i Videbæk.

Skal vi forsøge at finde en pårørendegruppe tilknyttet Nærum, og lave et arrangement som er relevant for dem – zoologisk have, foredrag,…

Vibeke forsøger at tage kontakt til Nærum, så vi kan begynde at lave et fremstød på Sjælland.

Vi kender ikke antallet af døvblindfødte elever på Geelsgaardsskolen. Håber at kunne få en bedre kontakt til dem, og få medlemmer derfra.

Beslutning:

  1. Vibeke kontakter både skole og forældreforening.
  2. Musik-kursus med Steen og Vivi på Sjælland.
  3. Aftensarrangement for pårørende.
  4. Vibeke finder en kontakt på Geelsgaard.

Kursus i Videbæk

Et meget vellykket arrangement hvor 10 beboere og 10 personaler deltog.

Socialudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune var inviteret til at besøge dette kursus og 5 ud af 7 medlemmer kiggede forbi og deltog bla. i trommeslagning.

7      Kommende arrangementer

Forældre/Pårørendekursus 2022

5.-6. marts 2022 ved Fredericia. Trinity Hotel & Konference Center.

Vi skal have lavet en flyer, der kan uddeles som reklame for kurset. Dette kunne i praksis være et print fra hjemmesiden.

Generalforsamling 2022

5. marts 2022

Ligger i forbindelse med forældrekurset, og det vil være muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Familiekursus 2022

10.-12. juni 2022 på Slettestrand.

Vi snakkede om at justere konceptet en smule.

Vi forsøger at tilrette programmet mere fleksibelt, så de døvblinde kan deltage efter behov og evne.

Forslag: Slettestrand udbyder et arrangement kaldet Mad-Smedjen. Her er der fokus på sanseoplevelser, fx dufte, føle, god mad, sanke mad i naturen, og tilberedelse af mad over bål.

8      LEV

Vores hjemmeside kunne godt være lidt tættere tilknyttet LEV’s hjemmeside. Fx kunne vi have et link til LEV under ”samarbejdsparter”, ligesom netop ”samarbejdsparter” kunne ligge lidt tydeligere fremme på vores hjemmeside.

Kunne vi eksempelvis få link til vores arrangementer på LEV’s hjemmeside på linje med arrangementer i LEV’s lokalforeninger? – Vibeke undersøger.

9      Sjældne diagnoser

Vi har fået en forespørgsel, om vi som forening skal være tilknyttet ”Sjældne Diagnoser”?

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation, der samler en hel underskov af små diagnoser.

Bestyrelsen vurderer at det ikke umiddelbart er relevant for vores målgruppe, måske især fordi døvblindhed ikke rigtigt er en diagnose, men snarere en følgevirkning af forskellige sygdomme.

LEV er vores primære samarbejdspartner, og det er her vi vil lægge vores kræfter.

10  Hjemmeside

Bestyrelsen opfordres til at fremsende egne billeder samt en ”reklamevideo” per bestyrelsesmedlem til brug på hjemmesiden.

Forslag til indhold:

  • Link til CDH’s tilbudsportal.
  • Lettere tilgængelig adgang til en side med alle relevante tilbud (CDH, Geelsgaard, Konsulent…)

11  Ny CDH pjece vedrørende pårørende

CDH har planer om at lave en pjece om, hvordan det er at flytte ind på CDH. Her er vi blevet inviteret til at bidrage med et indlæg.

12  Blindecenter Bredegaard

Ligger i Fredensborg. Vi har to medlemmer boende der. Både vi og FDDB har i en årrække skiftes til at være repræsenteret i deres bestyrelse, og nu skal der atter vælges en ny repræsentant. Vi opfordrer FDDB til igen at udpege en repræsentant, da vi ikke har kræfter til dette.

13  Filmen Skyggebørn

Vi har fået en henvendelse fra producenten bag denne i øvrigt interessante film, som for nyligt har været vist på nationalt TV. Forespørgslen går på, om vi vil være interesseret i at tilkøbe os rettighed til at vise filmen for vores medlemmer? En sådan licens vil koste kr. 10.000,- per år. Vi takker nej, da vi ikke har relevante arrangementer, hvor vi kan fremvise filmen.

Vi vil dog spørger producenten, om de vil lave en ny film, der skulle have fokus på historien om forældres tab ved at få et svært handicappet barn, og et håb om et godt liv på en institution på trods af et døvblinde-handicap. Det kan faktisk godt lade sig gøre at få et godt liv, både for forældre, søskende og for barnet.

Alternativt tager vi kontakt til Indefra med Anders Agger (Flemming) eller Torben Schou (Søren), for at høre om de kunne tænke sig at lave en film med dette fokus.

14  Næste møde

I starten af januar. Vibeke laver doodle.

15  Evt.

Ungdomshjemmet på CDH rykker snart tilbage efter en større renovering af bygningen.

Mødet slut 12.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.