Referat DDBF Bestyrelsesmøde 1. marts 2021

Gennemført online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Der sker ikke ret meget. De fleste møder er aflyst.

Ilse Bellamy er ansat som ny leder for FDDB. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Mie et stoppet som leder på Danalien, Aalborg. Os, der kender hende, vil savne hendes store engagement.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Fejlmedicinering på CDH.

Bestyrelsen har diskuteret konkrete eksempler på fejlmedicinering på institutionen. Bestyrelsen er bekymret for, om man håndterer medicin på CDH på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

Covid

Vaccination af beboere og personale på CDH begynder tirsdag den 2. marts.

I Videbæk begynder de også vaccination i allernærmeste fremtid.

5      Økonomi

Regnskab

Revisor har færdiggjort regnskabet. Foreningen har tilbageført kr. 40.762,- til FDDB, fordi det ikke lykkedes at bruge dem i 2020 på grund af nedsat aktivitetsniveau.

Budget

Vibeke gennemgik budgettet for 2021, og bestyrelsen godkendte forslaget.

6      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2021

Gennemføres online den 6. marts kl. 17 – 18. med efterfølgende fælles middag via zoom.

  • Link til arrangementet kan tilsendes ved henvendelse til formand@ddbf.dk
  • Henrik er stemmetæller via indsendte SMS’er i fald det skulle komme til afstemning.
  • Bestyrelsen foreslår Karen Abildgaard som ordstyrer.
  • Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter genopstiller.

Der er ingen indkomne forslag.

Aftensmaden er bestilt, og udsendes på fredag, dagen før arrangementet.

Familiekursus 2021

Flemming har booket Feriecenter Slettestrand den 4.-6. juni 2021. Indtil videre holder vi fast i denne dato. Vi fokuserer på udendørsaktiviteter, og Flemming går videre med at få booket gæster.

Nordisk Højskole 2021

Forsøges gennemført i efteråret 2021.

Forældrekursus 2022

Årets forældrekursus er udsat til næste år, nærmere bestemt den 5.-6. marts 2022.

Annette Due Madsen har bekræftet. Henrik kontakter UCN og Severin.

7      Aktiviteter for Døvblinde

Go-cart

Dino-cart på Djursland vil gerne deltage i projektet. De har allerede en dobbelt-cart, som skulle kunne bruges efter en lille ombygning.

Der skulle være gode muligheder at få adgang til en bane, f.eks. Svendstrup.

Bill og Flemming arbejder videre med sagen.

Bill er i kontakt med Lotte Hornung omkring CDH’s eventuelle deltagelse i projektet. Det vil være vigtigt for projektet, at personalet også synes, at tilbud om go-cart-kørsel er en god idé for institutionens beboere.

Hvis en hjælper er ansat i relativt få timer, så er man automatisk dækket af en national arbejdsgiverforsikring (220-timers reglen).

Det skal undersøges, om vi kommer i konflikt med eventuelle magtanvendelsesregler, hvis der er behov for fastspænding og afskærmning.

Mirazozo

Stilles i bero indtil videre.

8      LEV

LEV skriver i dag om børnenes MGP, hvor vindersangen handler om en handicappet lillesøster!

9      Evt.

Intet.

Mødet slut 20.40.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.