Referat DDBF Bestyrelsesmøde 18. januar 2021

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Der sker ikke ret meget. De fleste møder er aflyst.

På mandag er der dog online møde med socialstyrelsen omkring de specielle handicaps.

Der har været afholdt et enkelt onlinemøde i voksenskolebestyrelsen.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Coronasituationen.

Specialinstitutionerne i Region Nordjylland skulle have været vaccineret i indeværende uge, men det er pt. udsat på grund af manglende leveringer af vacciner. Det er positivt, at specialinstitutionerne er højt på listen over dem, der skal vaccineres. CDH virker godt forberedt i forhold til at indhente forældre/værge tilladelse til vaccination. Bestyrelsen anbefaler pårørende til at kontakte evt. institutioner hvor deres døvblinde børn/unge/voksne bor for at sikre at tilladelser til vaccinationer er på plads, når vaccinationerne er klar.

5      Økonomi

Kontingent

Kontingentopkrævninger er udsendt, og betalinger er begyndt at rulle ind.

Det går fint med at lave bankoverførsler fremfor de gammeldags girokort.

Penge fra Tips Lotto

Møde med revisor på tirsdag, hvor der kommer endeligt overblik over regnskabet med tips-lotto-midler, og i hvilken grad vi skal returnere ubrugte midler.

Penge fra Handicappuljen

Da forældrekurset er udsat – igen – så må vi søge om at få midler overført til næste år, hvor vi regner med at gennemføre dette kursus.

6      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2021

Gennemføres online den 6. marts kl. 17 – 18. med efterfølgende fælles middag via zoom.

  • Søren laver link til Zoom.
  • Henrik er stemmetæller via indsendte SMS’er i fald det skulle komme til afstemning.
  • Karen er ordstyrer.

Vi vil gerne lave et godt arrangement med aftensmad, og derfor forsøger vi at finde en leverandør, der kan lave diner transportable til samtlige deltagere, så der bliver tid til networking over en hyggelig middag, som en lille erstatning for det aflyste forældrekursus.

Familiekursus 2021

Flemming har booket Feriecenter Slettestrand den 4.-6. juni 2021. Indtil videre holder vi fast i denne dato.

Flemming er ved at undersøge brug af Alpaca’er, der er stille og rolige dyr, som kan bruges terapeutisk ved bla. at gå en tur med dem. Flemming har kontakt til en person fra Hjallerup, der tidligere har haft tilknytning til CDH. Hun vil gerne komme til Slettestrand med sine Alpaca’er.

Forældrekursus 2022

Årets forældrekursus er udsat til næste år, nærmere bestemt den 5.-6. marts 2022.

7      LEV

Intet nyt.

8      Hjemmeside

Henrik arbejder videre med at få videoer på hjemmesiden, og at få dem til at ligge øverst på siden.

9      Mirazozo

Flemming arbejder videre med de mange udfordringer, der er med at få iværksat en Mirazozo.

Alternativt – eller som supplement – kunne foreningen købe en eller to go-carts, som kunne bruges af vores medlemmer. Det skulle i så fald være dobbelt-go-carts, og foreningen skulle eje dem, og de kunne enten fragtes rundt i en trailer, eller stå fast et sted, så de evt. også kunne benyttes af andre lejere. Det vil være en fordel, hvis de kunne benyttes på en indendørs bane.

10  Næste møde

Vibeke laver doodle til et møde ca. 14 dage før generalforsamlingen. Alternativt kl. 15, lørdag den 6. marts.

11  Evt.

Intet.

Mødet slut 20.55.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.