7. november 2020, kl. 09.00 – 12.00

Zoom

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.
Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Der sker ikke ret meget. De fleste møder er aflyst.

Der har været MED udvalgsmøde i regionen, hvor SL har spurgt ind til rygtet om et nyt økonomistyringssystem på landets institutioner. Det lader til at komme til at fungere på den måde, at hver pædagog får eget dankort som trækker på en fælles konto, der tilhører institutionen, og ved udlæg kan der efterfølgende overføres penge fra beboerens konto til institutionens konto.

Kloden på CDH bliver test-institution i Region Nordjylland

Internationale DbI har spurgt os om, hvor mange konferencedeltagere vi vil sende i dels 2021 (Kenya) og dels 2023 (Canada). Vi svarer, at vi gerne vil deltage online i 2021 og evt. fysisk i 2023.

CDH har aflyst værgemøde. Vi vil opfordre til, at man arrangerer et online værgemøde. Vibeke skriver til Lotte Hornung fra CDH med denne opfordring.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Vibeke er for tiden spærret inde i Brønderslev Kommune, og må ikke forlade kommunen for at besøge sit barn på institutionen. Vi andre er ikke ramt af samme restriktioner.

Ungdomshjemmet på CDH skal bygges om til vokseninstitution (§108), så det er ved at blive indrettet til rigtige lejligheder. Derfor er alle beboere midlertidigt flyttet til det gamle Hønsehuset, Bøgehuset og Solhuset, hvor de bor på ganske få kvadratmeter, og især fællesarealerne er ret små.

Ellers må vi generelt godt besøge vores pårørende på institutionerne, men max 1-2 personer.

Der har over det sidste halve års tid været nogen frustration at spore hos vores pårørende på grund af den isolation og indespærrethed, der er en følge af corona-restriktionerne. Der er en vis angst for at besøge vores pårørende på institutionerne, på grund af faren for at bringe virus ind i huset.

Flere af vores pårørende kan ikke længere gå til ridning på grund af forskellige forhold – især fordi det efterhånden er svært at have en bagrytter. Det er rigtigt ærgerligt, da ridning er en fortrinlig fysioterapeutisk aktivitet.

Hvilke alternative aktiviteter kunne være en mulighed, som kunne sikre, at der sker noget i vores pårørendes hverdag?

Der er forslag om at indkøbe en eller to twin-go-carts, som vores brugere kunne benytte. Den skulle i så fald stå hos et go-cart center, og CDH skulle have fortrinsret til at benytte dem. Bill vil prøve at gå videre med ideen, og Søren undersøger markedet for go-cart modeller. Flemming vil kontakte de forskellige go-cart centre.

5      Økonomi

Skal vi skifte pengeinstitut?

Fonden har skiftet til Arbejdernes Landsbank af praktiske grunde – fordi forvaltningsinstituttet benytter denne.

Søren har indhentet tilbud fra Nykredit. Det ser umiddelbart bedre ud rentemæssigt. Men uden at gøre det samlede regnestykke op er der tale om få tusind kroners forskel, og i den nuværende økonomiske og aktivitetssituation vælger vi at forblive ved vores nuværende velfungerende bankforbindelse.

Penge fra Tips Lotto

Vi har for nyligt modtaget kr. 200.000,- fra FDDB, så vi igen har penge i kassen.

Penge fra Handicappuljen

Vi har fået udbetalt penge fra Handicappuljen, så vi nu har midler til at gennemføre vores aktiviteter for børn og forældre.

6      Kommende arrangementer

Forældrekursus 2021

Vi bestemte at gennemføre forældrekurset som planlagt medmindre Corona restriktioner til marts gør, at det ikke kan gennemføres

Kurset er foreløbig booket til 6.–7. marts 2021 på Severin. Foredragsholdere er Annette Due Madsen fra Center for Familieudvikling og Lonni Nielsen fra UCN. Begge er bekræftet.

Bestyrelsen mødes på Severin fredag den 5. marts, og selve forældrekurset er berammet til lørdag og søndag.

Familiekursus 2021

Flemming har booket Feriecenter Slettestrand den 4.-6. juni 2021. Flemming er ved at undersøge brug af Alpaca’er, der er stille og rolige dyr, som kan bruges terapeutisk ved bla. at gå en tur med dem. Flemming har kontakt til en person fra Hjallerup, der tidligere har haft tilknytning til CDH. Hun vil gerne komme til Slettestrand med sine Alpaca’er.

Forældre webinar efteråret 2020

Vibeke tager initiativ til indkaldelse til et online møde via Zoom for alle vores forældre. Formålet er at tilbyde et forum, hvor der kan udveksles erfaringer her under corona-situationen.

7      LEV

Der er online landsmøde i morgen, men vi deltager ikke i dette, da der ikke er overskud til deltagelse lige nu.

8      Hjemmeside

Henrik arbejder videre med at få videoer på hjemmesiden, og at få dem til at ligge øverst på siden.

9      Mirazozo

Flemming arbejder videre med de mange udfordringer, der er med at få iværksat en Mirazozo.

Som er supplerende tiltag diskuterede vi også indkøb af en trampolintrailer, som er noget lettere at sætte op, og som ligeledes kunne give glæde for vores målgruppe rundt på diverse institutioner.

10  Næste møde

Møde januar. Vibeke laver doodle.

11  Evt.

Nanna: Skulle vi have et årshjul, der lister, hvad vi gør hvornår.

Søren: forslag om et program, der hedder Plandisc til vedligeholdelse af årshjulet.

Mødet slut 12:04.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.