Referat DDBF Bestyrelsesmøde 25. august 2020

Skype

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Meget stille sommer.

Der har dog været møde i LEV Nordjylland:

  • LEV arbejder på at få handicapområdet flyttet væk fra kommunerne.
  • Socialministeren har nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af det specialiserede socialområde, hvor LEV deltager. Der vil være særlig fokus på den afspecialiseringen, som vi alle kan mærke foregår efter nedlæggelsen af amterne og kommunalreformen.
  • Den kommende kredscamp er aflyst. I stedet bliver der et online-møde til oktober.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der er åbnet rimeligt op på institutionerne rundt omkring, dog ofte med visse begrænsninger og hensyntagen til corona-situationen. Nogle institutioner kører med restriktioner, der tilsyneladende går længere end nuværende nationale retningslinjer.

CDH har normaliseret forhold omkring besøg, jf. retningslinjerne, men opfordrer naturligt til ekstra forsigtighed.

5      Økonomi

Vi har returneret de ubrugte midler fra satspuljen på ca. 30.000 kr.

Vi betaler pt. ca. 1200,- kr. per kvartal i negative renter af vores indestående. Nanna vil tage et møde med banken omkring, hvad vi kan gøre for at reducere betaling af disse negative renter.

Søren undersøger et alternativt tilbud fra Nykredit Bank.

Vi har modtaget penge fra Socialstyrelsen (Handicappuljen – https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.64.07.10) til de kommende arrangementer til næste år.

6      Kommende arrangementer

Nordisk Højskole

Det er noget tvivlsomt, hvorvidt vi får lov til at gennemføre dette arrangement på Videbæk. Nanna følger op.

Forældrekursus 2021

Er foreløbig booket til 6.–7. marts 2021 på Severin. Foredragsholdere er Annette Due Madsen fra Center for Familieudvikling og Lonni Nielsen fra UCN. Begge er bekræftet.

Bestyrelsen mødes på Severin fredag den 5. marts, og selve forældrekurset er berammet til lørdag og søndag.

Familiekursus 2021

Flemming har booket Feriecenter Slettestrand den 4.-6. juni 2021.

7      LEV

Se pkt. 3.

8      Henrik Ottesen fra FDDB går på Pension.

Der er afskedsreception den 24. september.

Vibeke sender en afskedsgave til Henrik Ottesen.

9      Hjemmeside

Bettina forsøger at få fat i fotografen til den 6.-7. november for at få optaget videoer af bestyrelsesmedlemmerne. Ligeledes er han booket til familiekurset i 2021 for at tage billeder af vores børn og diverse aktiviteter.

10  Mirazozo

Flemming arbejder videre med firmaet for at finde et format, vi kan benytte, og gerne i en størrelse, der kan være i en gymnastiksal på 10 x 20 meter.

11  Næste møde

6.-7. november på Severin.

Vi mødes til middag kl. 19. Bestyrelsesmøde lørdag formiddag.

12  Evt.

-intet-.

Mødet slut 20.10.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.