Bestyrelsesmøde 20150616

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Møde ang. Socialstyrelsen fagligt råd syn og hørelse i København

Mødet den 9. juni blev aflyst på grund af valg. Næste møde til september.

Vi undrer os over hvilket aktivitetsniveau, der forventes fra socialstyrelsens side, efter de har reduceret i personalet.

Pårørenderåd CDH

  • Det er blevet undersøgt, hvordan det kan lade sig gøre at oprette en fond til støtte for ferierejser. Det viser sig ikke at være helt let!
  • Diskussion om hvordan der arbejdes med inklussion på CDH?
  • CDH reducerer i sekretærstaben, så konsekvensen bliver, at man fremover selv skal orientere sig på hjemmesiden for referater og lign.
  • Ny “mindeplads” er oprettet på CDH’s areal. Denne mindeplads er financieret ved fondsmidler. Der er indvielse onsdag den 17. juni. kl 15:30

Skolebestyrelse CDH

Skoleleder stilling er opslået ledig. Line er pt. konstitueret leder.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen fornemmer at en del forældrer oplever, at de ikke bliver informeret i tilstrækkelig grad. Oplevelsen er, at bosteder, efter pålæg fra regionen, holder sig meget til deres tavshedspligt i forhold til pårørende.

DDBF opfordrer de forskellige bosteder til at lave politikker for pårørendesamarbejde med specielt fokus på personlige værgers rolle i relation til tavshedspligten.

5. Økonomi

Kontingentopkrævninger er sendt ud.

Vi afventer betalingsfristen den 18. juni.

6. Afholdte arrangementer

Familiekursus 2015

Et godt kursus med pæn deltagelse. 9 børn og 10 familier deltog.

Spændende nye aktiviteter.

7. Kommende arrangementer

Sommerarrangement på CDH/UDB

Det er under planlægning, men tiden er ved at være lidt presset for at nå at få det arrangeret. Flemming forsøger at få en aftale på plads.

Generalforsamling 2016

Afholdes på CDH lørdag den 12. marts 2016.

Ny formand skal vælges!

Familiekursus Slettestrand 2016

3.-5. juni 2016.

8. Socialstyrelsens vidensportal om medfødt døvblindhed

Udfærdiges i løbet af 2015.

Landskonference 2016

Endnu ikke planlagt.

9. Nepal bidrag

Bestyrelsen har på foreningens vegne bevilget støtte på DKK 10.000,- til genhusning af familier med døv-blindfødte børn.

10. Hjemmesiden

Vi forsøger at indsætte billeder fra Slettestrand. Deltagere bedes sende egnede billeder til Henrik.

11. Pjece

-intet nyt-

12. Lev Fond, Ferierejser osv.

Se pkt. 3.

13. Evt.

Næste møde: Medio september – Vibeke sender en doodle.

 

Fysisk bestyrelsesmøde: 16.-17. januar 2016. Henrik finder sted.

 

Mødet slut kl. 21.30.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.