Referat ddbf Bestyrelsesmøde 9. sept. 2015

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Møde ang. Socialstyrelsen fagligt råd syn og hørelse i København

Næste møde er 14. september i København, hvor Vibeke deltager.

Vi savner dialogen med fagpersoner – et netværk hvor man kan udveksle erfaringer omkring døvblindhed. Dette havde vi tidligere i regi af Videnscentret.

Forslag om alternativt at oprette et netværk på Facebook, hvilket der efter sigende er gode erfaringer med i Sverige. Et sådant netværk vil dog kræve en anker-person til at tage styringen.

Pårørenderåd CDH

Afholdes 23. september.

Skolebestyrelse CDH

-intet nyt-

Jubilæumsarrangement på CDH 28. august 2015

Vibeke deltog på foreningens vegne i receptionen.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

-intet nyt-

5. Økonomi

Vi følger op på kontingentopkrævninger her i september.

6. Afholdte arrangementer

Sommerarrangement på UDB

“Store Kassa” var inviteret til eftermiddagsunderholdning i teltet på CDH.

7. Kommende arrangementer

Efterårsarrangement på UDB

Foreningen overvejer at lave et arrangement i løbet af efteråret for beboerne på CDH.

Generalforsamling 2016

Afholdes på CDH lørdag den 12. marts 2016.

Ny formand skal vælges!

Familiekursus Slettestrand 2016

3.-5. juni 2016.

8. Socialstyrelsens vidensportal om medfødt døvblindhed

Udfærdiges i løbet af 2015. Vi glæder os til at høre nærmere på mødet i det faglige råd på mandag.

Landskonference 2016

Endnu ikke planlagt.

9. Bredegaards bestyrelse

Der skal udpeges en ny repræsentant, da Henry trækker sig efter mange års arbejde.

Bestyrelsen er åben for, at der udpeges en repræsentant fra blindeområdet, da Bredegaard primært retter sig mod blinde.

10. Næste møde

Forslag om at rykke det fysiske møde, januar 2016, frem til 20.-21. november 2015 i stedet for. Vibeke sender doodle.

11. Hjemmesiden

Vi forsøger at indsætte billeder fra Slettestrand og fra sommerarrangementet. Deltagere bedes sende egnede billeder til Henrik.

12. Pjece

-intet nyt-

13. Lev Fond, Ferierejser osv.

-intet nyt-

14. Evt.

Vi skal forberede det forestående formandsvalg, som finder sted på førstkommende generalforsamling.

 

Mødet slut kl. 21.15.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.