Referat DDBF Bestyrelsesmøde 29. marts 2021

29. marts 2021, kl. 19.30-21.00

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt.
Næstformand: Bettina Nielsen.
Kasserer: Flemming Abildgaard.
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.
Bogholder: Nanna Olesen. Honorar: kr. 3850,- skattefrit.
Repræsentanter til Fonden: Henry Jensen, Marina Johannesen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt, Nanna Olesen.
ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt deltager i begge grupper, både Kommunikation og Sjældne Handicap). Søren Korsholm er suppleant.
LEV: Vibeke deltager i møder i kredsen for Region Nordjylland.
Bredegaard: Birgit Larsen, FDDB.
Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.
Voksen Skolebestyrelse CDH: Vibeke Faurholt repræsenterer DH og de døvblind-fødte. Gitte Nielsen sidder som repræsentant for de døve.

Næste valg til repræsentantskabet i LEV er i november 2022. Vi kan overveje til den tid, om vi ønsker at være mere aktive.

4      Nyt fra Formanden

Skolebestyrelsen diskuterer hvordan man håndterer undervisning her i corona-tiden. Nu er næsten alle beboere på CDH blevet vaccineret, og man kan forvente, at undervisningen kan blive normaliseret i nærmeste fremtid.

Ilse Bellamy , som er organisationschef hos FDDB, spørger til, om vi kender nogen søskende til handicappede børn, der vil deltage i en paneldebat ifm. CPH:DOX. Henvendelse til Vibeke, hvis du er interesseret.

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Covid

Vaccination af beboere og personale på CDH er afsluttet den 25. marts.

I Videbæk er de godt i gang med vaccinationen.

Voksenundervisning.

Kommunerne ligger nu op til, at elever skal lave en begrundet ansøgning for bevilling af undervisningstimer. Dette åbner mulighed for at kunne søge om mere de 50 timer per år, der hidtil har været standarden.

6      Økonomi

Regnskab

Vi har pt. 110 betalende medlemmer.

7      Afholdte arrangementer

Generalforsamling 2021

Gennemført online den 6. marts kl. 17 – 18 med efterfølgende fælles middag via zoom.

Generalforsamlingen blev en succes set med bestyrelsens øjne.

Online generalforsamling eller mulighed for online deltagelse i et hybrid arrangement betragter vi som en mere demokratisk tilgang til gennemførelse af generalforsamling i en landsdækkende forening.

8      Kommende arrangementer

Jubilæum 2021

Foreningen har 40-års jubilæum den 10. oktober 2021. Skal vi lave et arrangement i efteråret? Eller skal vi fejre det på forældrekurset?

Bestyrelsen foretrækker et arrangement i efteråret.

Vi kunne lave et arrangement med aktiviteter for døvblind-fødte kombineret med en reception.

Vibeke kontakter Nærum, og spørger om de vil stille lokaler til rådighed for et jubilæumsarrangement – som vi samtidig kan bruge som fremstød for foreningen på Sjælland.

Bettina kontakter nogle lokale personer.

I Videbæk kunne en reception kombineres med Nordisk Højskole arrangementet.

Familiekursus 2021

Flemming har booket Feriecenter Slettestrand den 4.-6. juni 2021. Indtil videre holder vi fast i denne dato. Vi fokuserer på udendørsaktiviteter, og Flemming går videre med at få booket aktiviteter – trylleshow og alpaca’er.

Det er vigtigt at få lavet aftalerne, så arrangementet kan aflyses, hvis det bliver påkrævet ift. corona.

Nordisk Højskole 2021

Forsøges gennemført i efteråret 2021. Nanna snakker med Yvonne for at få dette sat på skinner. Nanna undersøger muligheden for samtidig at afholde er jubilæumsreception på stedet.

Forældrekursus 2022

Årets forældrekursus er udsat til næste år, nærmere bestemt den 5.-6. marts 2022.

Annette Due Madsen har bekræftet. Henrik kontakter UCN og Severin.

9      Aktiviteter for Døvblinde

Go-cart

Fredag den 23. april besøger Bill og Flemming Djursland, for at blive mere konkrete omkring muligheden for at etablere go-cart-aktiviteter for døvblinde.

10  LEV

Intet nyt.

11  Evt.

Intet.

Vibekle laver doodle til møde i maj, hvor der skal fokuseres på jubilæumsarrangementer i efteråret.

Mødet slut 21.20.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.