Referat DDBF Bestyrelsesmøde 7. juni 2021

Zoom

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

Afbud fra: Bettina Nielsen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Se nedenfor

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Familiekursus på Slettestrand.

20 deltagere fra 6 familier deltog i en hyggelig weekend.

5      Økonomi

Regnskab

Vi har ca. 100 betalende medlemmer.

9650,- kr. er indløbet i kontingent.

Pt. 742.000 kr. indestående.

Vi har ansøgt om at få overført midler fra Handicappuljerne hos Socialministeriet til næste år, da vi ikke når at bruge dem i år på grundet det lave aktivitetsniveau betinget af corona.

6      Afholdte arrangementer

Familiekursus 2021

Gennemført med succes. Vi var i svømmehal, hvortil man i år skulle bestille tid, men så havde vi den til gengæld for os selv. Der var ridning på hest, optræden ved en tryllekunstner samt den traditionsrige tur med hestevogn.

7      Kommende arrangementer

Jubilæum 2021

Foreningen har 40-års jubilæum den 10. oktober 2021.

Vibeke kontakter Nærum, og spørger om de vil stille lokaler til rådighed for et jubilæumsarrangement – som vi samtidig kan bruge som fremstød for foreningen på Sjælland.

Vibeke kontakter CDH for at lave arrangement. Planlægges sammen med Bettina. Det kan evt. være ifm. forældremøde/værgemøde i efteråret 2021.

Nanna arbejder videre med muligheden for at kunne lave en reception kombineret med Nordisk Højskole arrangementet.

Vi skal have trykt nogle balloner med vores logo, som kan uddeles til disse arrangementer. Henrik sender et logo til Flemming.

Nordisk Højskole 2021

Forsøges gennemført i efteråret 2021. Nanna snakker med Yvonne for at få dette sat på skinner. Nanna arbejder videre med muligheden for samtidig at afholde er jubilæumsreception på stedet.

Forældrekursus 2022

Forældrekursus afholdes den 5.-6. marts 2022.

Annette Due Madsen har bekræftet.

Henrik kontakter UCN og Severin.

Generalforsamling 2022

Afholdes den 5. marts 2022 på Severin med mulighed for at deltage via Zoom.

Familiekursus 2022

Afholdes den 10.-12. juni 2022 på Slettestrand.

8      Aktiviteter for Døvblinde

Go-cart

Bill og Flemming besøgte Djursland, for at blive mere konkrete omkring muligheden for at etablere go-cart-aktiviteter for døvblinde.

Firmaet prøver at arbejde videre med ideen om, at der kunne indkøbes an twin-cart, hvor der kan sidde to personer.

Vi skal dog have fuld check på sikkerheden, så ben og arme ikke kommer i klemme ”de forkerte steder”. Der er umiddelbart en udfordring med de døvblinde, der ikke kan forstå konkrete beskeder.

Et alternativ kunne være at indkøbe en cabriolet, fx en Beach-boogie eller Renault 2CC. Dette kunne kombineres med en Camplet, hvor teltdugen er skiftet ud med farvet nylon i stil med Mirazozo, for på den måde at få sanseoplevelser.

9      LEV

Det ser ud til, at LEV får et større underskud for 2021. Der arbejdes med en række spareforslag, som kan komme til at betyde nedgang i aktivitetsniveauet.

10  Hjemmeside

Bestyrelsen opfordres til at fremsende egne billeder samt en ”reklamevideo” per bestyrelsesmedlem til brug på hjemmesiden.

Nanna har et link fra TV-midt-vest, som beskriver Ingrid: https://www.tvmidtvest.dk/ingrids-skoleprojekt/ingrids-skoleprojekt. Dette ligger Henrik op på hjemmesiden.

11  Evt.

Vibeke laver doodle til møde i august, samt et fysisk møde.

Med baggrund i ændringer i deltagerantal og sammensætning af deltagerholdet på Familiekurset vil bestyrelsen diskutere den fremtidige udformning heraf på næste møde med fysisk tilstedeværelse.

Det fysiske møde kunne være ifm. forældrearrangement i uge 39/40.

Mødet slut 20.45.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.