Referat DDBF Bestyrelsesmøde 14. marts 2020

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Konstituering

 • Formand: Vibeke Faurholt.
 • Næstformand: Bettina Nielsen.
 • Kasserer: Flemming Abildgaard.
 • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.
 • Repræsentanter til Fonden: Henry Jensen, Nanna Lundberg Olesen, Marina Johannesen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.
 • ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt (Kommunikation) og Søren Korsholm (Sjældne Handicap)
 • LEV: ingen repræsentant i tiden
 • Bredegård: Birgit Larsen, FDDB
 • Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen
 • Pårørende råd CDH: Vibeke
 • Voksen Skolebestyrelse CDH: Vibeke

4      Nyt fra Formanden

Der er mange aflysninger for tiden, så formanden deltager ikke mange møder.

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Flemming: Vi arbejder på at få produceret en Mirazozo. Der er mulighed for at opstille denne i en hal, og vi har foreløbigt ideer om at kunne bruge CDH’s gymnastiksal, evt. Geelsgaards hal, og hallen i Videbæk.

6      Økonomi

Vi regner med at kunne søge socialministeriet om midler til nyt forældrekursus.

7      Aflyste arrangementer

Desværre blev forældrekurset aflyst, på grund af Coronasituationen.

Forsøger at arrangere et nyt i ugerne 43-46.

8      Kommende arrangementer

Familiekursus på Slettestrand

Dato: 5.-7. juni 2020.

Arrangementet er fuldt planlagt.

Skal dette gennemføres, udsættes eller helt aflyses?

Flemming kontakter Slettestrand, for at undersøge hvordan vi står rent økonomisk ved en eventuel aflysning.

Nordisk Højskole

Steen og Vibeke samt Yvonne er klar på at arrangere et nyt kursus i oktober.

Vibeke kontakter dem for at aftale et tidspunkt.

9      Evt.

Det nye LEV blad, indeholder en artikel om DDBF.

Nyt møde starten af maj. Vibeke laver doodle.

Mødet slut 18.10.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.