Referat DDBF Bestyrelsesmøde 5. maj 2020

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.
Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

Møde socialministeriet

Møderne bliver fortløbende aflyst, så lige nu afventes normale omstændigheder i samfundet, før næste møde kan gennemføres.

Møde LEV

Møderne i LEV er ligeledes aflyst.

Møde skolebestyrelse CDH

Online møde afholdt.

Generelt på CDH har man opdelt både elever, beboere og ansatte, så man arbejder i hold, hvor der ingen personer arbejder på tværs af grupperne. På den måde er det muligt at begrænse smittevejene. Det går rimeligt godt med at gennemføre undervisningen på denne måde.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nanna: arrangementet ”aktiv ferie” på Slettestrand er blevet udsat til uge 45. Det skulle have været afholdt i uge 22.

I forhold til corona-krisen er der generelt ved at blive lidt åbnet på CDH, dels for udendørs besøg, og dels mulighed for at beboerne kan komme hjem på besøg.

5      Økonomi

Medlemskontingent på i alt 9750 kr. er modtaget.

Vi betaler desværre for nuværende negativ rente.

Vi har søgt socialministeriet om at få overført allerede bevilgede penge til næste år, og vi har søgt om nye midler til kurser i 2021.

Vi har betalt kr. 30.000 til Severin for det aflyste forældrekursus. Nogle af disse penge refunderes ved et nyt arrangement.

Vibeke følger op på UCN, om vi kan få den allerede betalte honorar tilbagebetalt, eftersom de ikke har leveret noget foredrag, eller vi i det mindste blot kan udskyde afholdelsen til næste forår – når en dato er fastlagt.

Flemming indkøber en ny PC til brug for kassererens arbejde.

6      Kommende arrangementer

Familiekursus på Slettestrand

Dato: 5.-7. juni 2020.

Arrangementet er fuldt planlagt, men bestyrelsen beslutter, at vi aflyser arrangementet, da det bliver for fattigt at mødes uden rigtigt at kunne være sammen.

Flemming aflyser tryllekunstneren.

Bettina aflyser fotografen.

Nordisk Højskole

Steen og Vinnie samt Yvonne er klar på at arrangere et nyt kursus i Videbæk til oktober.

Nanna aftaler de nærmere omstændigheder.

Forældrekursus 2021

Bestyrelsen tror på, at det bliver muligt at afholde et arrangement til marts 2021. Derfor forsøger vi nu at flytte arrangementet til om et år.

Eneste forbehold er, at vi denne gang ikke skal binde os økonomisk, før vi kan være sikre på at gennemføre kurset.

I første omgang må datoen afhænge af foredragsholderes tilgængelighed. Henrik forsøger at få en aftale med Annette Due Madsen.

Familiekursus 2021

Flemming booker en ny weekend i 2021. (Efter mødet: Det bliver den 4.-6. juni 2021)

7      LEV

Den gamle direktør stopper snart, så LEV er nu i proces med at få ansat en ny.

8      DDBF Hjemmeside og Fondens Hjemmeside.

Vibeke og Henrik har aftalt med ’Fonden’, at vi fremover har to separate aftaler med One.com, så vi på den måde kan holde de to juridiske entiteter helt adskilt. Dette vil bla. indebære, at de får hvert sit login til hver sin administrationskonsol.

9      Mirazozo

Flemming arbejder videre med firmaet. Det overvejes, om det bliver muligt at opstille den indendørs i for eksempel en gymnastiksal, som typisk er 10 x 20 meter, hvilket umiddelbart er lidt lille i forhold til standardmål for Mirazozo på 16 x 18 meter.

10  Næste møde

September 2020. Vibeke laver doodle.

Fysisk møde oktober-november.

11  Evt.

Bestyrelsen diskuterede muligheder og ideer til nye aktiviteter for døvblinde. Eksempler kunne være ski- eller kælketure til Norge, sejlture med fiskekutter eller speedbåd, kørsel i åbne sportsvogne eller motorcykler med sidevogn. Pointen skulle være at finde aktiviteter, der kunne give de døvblinde en ”frisk” oplevelse.

Mødet slut 20.27.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.