Bestyrelsesmøde 20140115

DDBF Bestyrelsesmøde 15. januar 2014 via Skype

1. Velkomst.

Vibeke bød velkommen.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. afds das fasdf

Vibeke valgt til mødeleder.

3. Nyt fra Formanden

Vibeke har modtaget en del julekort.

Vibeke har aftalt et møde den 7. marts med Randi Lütkow, Chef for vores undergruppe i ViHS.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

– intet –

5. Økonomi, aflæggelse af regnskab for 2013

Vibeke har haft møde med Anja for at gennemgå økonomien.

Økonomien ser fornuftig ud.

Kontingent udgør kun 10.000,- for 2013 mod normalt omkring 15.000,-.

6. Kommende arrangementer:

Bestyrelsesmøde den 8.-9. marts 2014

Alle leder efter et egnet sted som alternativ til Ry, og sender forslag på mail til alle.

Generalforsamling 5. april 2014

Vi skal have aftalt med CDH, hvad der passer ind i programmet, og samtidig passer med fly til Kbh.

Familiekursus 23.-25. maj 2014

Er under planlægning.

7. Møde i Odense den 31. januar 2014

Landsdækkende skoler holder møde, hvor politikere er indbudt til at diskutere disse skolers formål og berettigelse. Der er frygt for at disse specialer vil drukne, hvis de bliver lagt ind under den kommunale administration – men hvad kunne være alternativer hertil?

Lars Søby og Knud Årup ser gerne, at DDBF deltager.

Henrik deltager.

Vigtige punkter:

  • Vejledning for børn: Finansieres gennem “Objektiv finansiering” – hvor kommuner kollektivt dækker udgifterne, er vigtig at fastholde.
  • Vejledning for voksne: ligger under VISO.

8. Folkemøde på Bornholm 2014

LEV siger: “Det er stort set umuligt at ‘trænge igennem’, og er ved at opgive at have en stand”.

Vi diskuterer vores deltagelse på weekend-mødet til marts.

9. Lev

Store boenheder er i fokus – er det godt eller skidt?

Er vi glade for CDH? – er det for stort eller for lille?  Vi vil tage en diskussion på vores weekend-møde til marts.

10. Hjemmesiden

Skal opdateres

11. Pjece

Skal opdateres

12. ViHS Brugerråd

Er opdelt i fagområder. Vores fagområde har første møde i foråret.

13. Evt.

– intet –

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.