Bestyrelsesmøde 20130821

DDBF Bestyrelsesmøde 21. august 2013

1. Velkomst.

Vibeke bød velkommen

Tilstede: Vibeke, Trina, Anders Kristian, Flemming, Susanne, Henrik

Afbud: Niels

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden.

Vibeke valgt til mødeleder, dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Vibeke har foreningstelefonen, og får mange tilbud, også til privat, utroligt hvilke tilbud telefonsælgerne prøver med.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Svar fra advokat vedrørende arveret som opfølgning på forældrekurset er lagt på hjemmesiden under debat-forum.

FDDB har familieweekend (http://fddb.dk/events/familieweekend) i førstkommende weekend i Middelfart – stadig ledige pladser!

5. Økonomi

Går efter planen.

Vores indestående er tæt på bankernes erstatningspligt på 100.000 Euro, men vi har forestående udgifter til bla. Nordisk Højskole.

6. Kommende arrangementer:

Nordisk højskole

4 danske deltagere og en norsk deltager. Pris 2745,- kr. per udenlandsk deltager.

Familiekursus 23.-25. maj 2014

På Slettestrand.

Flemming og Susanne arrangerer.

Vi skal have søgt om satspuljemidler. Vibeke forfølger.

Generalforsamling 2014

Forsøges planlagt sammen med CDH’s forældreweekend.

Vibeke kontakter CDH for nærmere aftale.

Susanne følger op på om konsulenterne også laver et arrangement for vejledningsforældrene.

7. Folkemøde på Bornholm 2014

Helle Buelund fra CDH påtænker, at vi til næste år bør have en stand på Folkemødet. Her kunne f.eks. ”Grundtvig projektet” og ”Menneske på Trods” præsenteres, og vi kunne få mulighed for ”at vise flaget”.

Vibeke holder møde med Helle Buelund og Lars Søby for at sondere mulighederne.

Skulle vi overveje at spørge Journalisthøjskolen, om nogle studerende kunne tænke sig et lille PR-projekt i den anledning?

8. Projekter med CDH (Grundtvig)

Det kniber med at etablere et fælleseuropæisk projekt grundet manglende bevillinger i de andre lande. Den danske del gennemføres under alle omstændigheder, men dog i mindre målestok. DDBF bliver ikke involveret.

9. Lev

Næste bestyrelsesmøde ultimo september.

10. Hjemmesiden

Er opdateret (med de rigtige overskrifter)

Det ville være en god idé, hvis vores samarbejde med FDDB kunne stå tydeligt frem. Måske en separat, fast rubrik på forsiden, som kunne referere fælles interesser, og linke videre til FDDB’s hjemmeside.

11. Pjece

Vi mangler et godt billede til forsiden af pjecen!

12. ViHS Brugerråd

Der arbejdes på et nyt koncept for repræsentation, hvor det påtænkes, at de enkelte handicapgrupper bliver repræsenteret i såkaldte dialogmøder, hvor vi får mulighed for at deltage i gruppen: ”Døvblindhed, syns- og hørehandicap”.

14. Evt.

Bredegaard har 80 års fødselsdag. Henry vil gerne repræsentere os. Gave i størrelsesorden kr. 500,- er vedtaget.

15. Næste møde

Vibeke indkalder til skype-møde i november og fysisk møde i marts.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.