Bestyrelsesmøde 20100427

DDBF

Referat bestyrelsesmøde 27. april 2010 via skype.

1  Velkomst

Deltagere:

Vibeke Faurholt,

Anders Kristian Lyng,

Bente Tranum Christensen,

Lotte Skov,

Niels Krarup-Hansen,

Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra:

Freja Grandjean.

2  Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Mødeleder: Vibeke.

Dagsorden: godkendt.

3  Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt,

Næstformand: Niels Krarup-Hansen,

Kasserer: Lotte Skov,

Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.

Fonden Hou:

Afventer advokatens arbejde med fondanten. Han har lovet at være klar efter sommeren. Repræsentanterne er Henry, Niels, Jonna, Vibeke, som alle fortsætter.

Nordisk forældre komite:

Marina fortsætter. Møde holdes én gang årligt.

Mangler 1 person!

Nordisk Højskole:

Vibeke

Mangler 1 person!

Videnscentrets faglige følgegruppe:

Bente og Vibeke deltager.

2 møder årligt (kl 8:30 – 15)

LEV:

Skal vi deltage i her?

Søren Korsholm (far til døvblind dreng) er bestyrelsesmedlem i sin kommunekreds.

Der er opstået tvivl om sikring af vores arkiver, som befinder sig på LEV’s adresse.

Vi skulle måske overveje alternative placeringsmuligheder.

Henry har noget stående hos sig, og Vibeke har regnskaber stående for de seneste år. Det kunne være givtigt at samle det hele et fælles sted, hvis vi alligevel skal flytte.

DIH:

Bestyrelsen for voksenundervisningstilbudene for Center for Døvblindhed og Høretab.

Bente har været repræsentant her, og Hanne Moltke er suppleant fremover.

 4  Nyt fra Formand

Intet nyt (behandlet under øvrige punkter)

5  Nyt fra øvrige medlemmer

Bente: Blevet repræsentant i arbejdsgruppen for et evt nyt byggeri på CDH. Første møde på torsdag d 29 april 2010.

Henrik: Har meldt sig til Skolebestyrelsen på CDH, sammen med Bill Skov og Tina Frydkjær. Vibeke Faurholt er supleant

6  Økonomi

Bestyrelsen bevilger ny PC til vores revisor Anja, ca kr 8000,-.

Hvor mange medlemmer har vi? – ca kr 15.000,- er modtaget i kontingent indtil nu.

7  Afholdte arrangementer

Generalforsamlingen gik godt. God ordstyring.

8  Kommende arrangementer

Pindstrup

46 tilmeldte. Lige før jul skrev vi under på lejekontrakten.

CDH vil forsøge at dække evt. underskud, og vi kan måske blive bedt om at hjælpe.

 

Forslag om at kigge nærmere på Dronningens Ferieby, (skleroseforeningen). Noget tyder på at de giver tilskud til kurser (½ pris?). Det var måske værd at undersøge nærmere mht afholdelse af fremtidige kurser/arrangementer.

Familiekursus 2010

På Slette Strand.

6 familier tilmeldt lige nu, så kurset gennemføres selvom vi gerne ville have flere deltagere. Konsulenterne har lovet at gøre lidt reklame for os.

Forældre kursus 2010

Et socialt arrangement med bid, hvor vi bor på hotel, så vi kan blive ladet op igen til den travle hverdag :-). Der er program på lørdag eftermiddag og søndag formiddag.

Forslag om foredrag om ”Delt forældreskab” v/John Zeuthen  (Henrik spørger ham)

(Lotte Heise har tidligere holdt foredrag ved 20 års jubilæums arrangement)

Forventet antal deltagere: min 20 personer (måske op til 35)

Har dog været aflyst de seneste 2 år pga for få tilmeldte.

Bente vil MÅSKE godt deltage i det praktiske?

9  Nepal

Der har været problemer med tilliden til børnepasserne.

Bente og Inge skal derned og undervise på skolen.

Vores engagement i projektet udløber næste år.

10  Ansøgning ang Listen 2 me deltagelse

Lone Pogioni har søgt om midler til at deltage og være oplægsholder i Listen 2 Me nummer 5.

Listen 2 me konferencen er en europæisk  konference, der arrangeres hvert andet år.

På de sidste generalforsamlinger har stemningen været, at vi overvejende skal bruge kræfterne i DK, og bestyrelsen har derfor valgt ikke at støtte Lone Poggionis deltagelse.

11  Døvblindenyt

Samarbejdet med Videnscentret kan ikke fortsætte pga. nye regler. I stedet indrykker vi en annonce i Videnscentrets blad ‘Døvblindenyt’, som bla angiver link til vores forening.

DDBF har ophavsret til navnet ‘Døvblindenyt’, men vi tillader Videnscentret fremover at benytte navnet til deres blad, på betingelse af at vi får det tilbage, hvis Videnscentret skulle ophøre med at udgive eget blad.

12  Hjemmesiden

Kurt forestår på udmærket vis redigeringen af hjemmesiden.

Henrik vil være bestyrelsens kontaktperson til Kurt.

Vibeke sætter os i forbindelse.

13  Evt

14  Næste møder

Næste møde: 8 juni kl 20-22 på skype.

Fysisk møde i efteråret. Vibeke rundsender en doodle.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.