Bestyrelsesmøde 20140308

DDBF Bestyrelsesmøde 8.-9. marts 2014 på Sophiendahl Gods.

1. Velkomst.

Vibeke bød velkommen. Det er dejligt, at det er lykkedes bestyrelsen endeligt at mødes fysisk, så vi forhåbentligt kan få nogle gode diskussioner i løbet af weekenden.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden.

Niels valgt til mødeleder.

3. Nyt fra Formanden

Vibeke har været til indvielse på Kloden, og DDBF giver et gavekort på kr. 500,-.

Vibeke snakkede med Ulla Astman og roste hende for, at de har påtaget sig driftsansvaret.

Et møde med Randi Lykou fra VISO blev desværre aflyst.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Susanne siger at FDDB har fået alle deres projekter godkendt. De har arrangeret familiekursus i Søndervig 29.-31. august – tilsvarende vores på Slettestrand. Forventer ca. 60 deltagere. Familier under DDBF er velkomne.

Planlægger Børnetræf og Søskendekursus.

Planlægger et socialt arrangement, på baggrund af at foreningen har fået et flot beløb fra en fond.

 

Som konklussion af en længere diskussion på mødet vil DDBF opfordre CDH til at behandle seksualitet på de årlige handleplansmøder for  beboerne, så det ikke bliver et tabu, men et emne man forholder sig aktivt til.

5. Økonomi, aflæggelse af regnskab for 2013

Vi diskuterede, hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer.

Forslag om at vi opfordrer til, at hver familie melder flere personer til fremfor blot een person. Vi vil diskutere det konkrete medlemskontingent på generalforsamlingen.

 

Vi diskuterede kort, om foreningen kan sende deltagere – handicappede eller forældrer – til internationale arrangementer – både ud fra et økonomisk synspunkt, men også med tanke på udbyttet heraf? Vi nåede ingen konklussion.

 

Bestyrelsen gennemgik regnskabet.

6. Budget 2014

Vibekes forslag blev godkendt.

7. Generalforsamling 2014

På CDH den 5. april 2014, kl. 16:30 – 17:30.

På valg: Niels Krarup Hansen, Anders Kristian Smed Lyng, Henrik Munk Ebbesen. Heraf genopstille Henrik. Vi skal hermed takke Niels for et stort stykke arbejde i bestyrelsen gennem mange år – en indsats vi som forening dårligt kunne have undværet.

Bestyrelsen opfodrer medlemmer til at stille op.

Dirigent forslag: vi spørger Bill.

Intern revisor: vi spørger Hans.

8. Kommende arrangementer

Familiekursus 23. – 25. maj 2014

Planlægger med den sædvanlige hestevognstur, tryllekunstner, socialt samvær, samt dragebygning.

Indbydelser sendes ud i næste uge.

Nordisk højskole uge 43, Slettestrand

Indbydelser udsendes i næste uge.

Har forgæves forsøgt at kontakte Sverige og Norge.

Vi vil gerne have 8-9 deltagere.

Forældrekursus 2015

28. februar – 1. marts 2015. Emner: Socialministeren (vil vi have pressen på?), VISO, B.S.Christiansen, Jan Gintberg.

Der skal meget snart træffes aftaler med eksterne foredragsholdere.

9. ViHS

  • Møde i Odense den 31. januar 2014

Vibeke og Henrik forfatter et indlæg til specialrådgivningen

  • DDBF er tilmeldt fagligt råd: “Døvblindhed, Syns- og Hørehandicap” (se bilag).
  • Vibekes møde den 7. marts med Randi Lykou blev aflyst. Forsøger igen til april.

 

10. Folkemøde på Bornholm 2014

Vi opgiver at etablere en stand. Vil det være relevant blot at være der, for at sondere terrænnet?

11. Boligform for døvblindfødte borgere – en diskussion

Spørgsmål:

Hvilken størrelse bolig er ideel for vores døvblindfødte borger, hvad vil vi gerne arbejde hen imod? Bofællesskab/institution?

 

Det er vanskeligt at nå frem til et entydigt svar på dette spørgsmål, men følgende kunne tolkes hen i retningen af en konklussion:

  • Det er vigtigt at bo sammen med vennerne, og at bo sammen med ligesindede, og rimeligt jævnaldrende for at bevare dynamikken.
  • Det vil være for kedeligt som ung at bo selv, eller at bo på et plejehjem med udelukkende gamle mennesker.
  • Der er meget større forskel på at være 18 eller 30 år, end der er på 30 eller 60 år.
  • Norge har en lov om at boenheder max. må omfatte 8 personer!

12. Lev

intet nyt.

13. Hjemmesiden

Affødt af behovet for at være flere medlemmer diskuterede vi, hvorvidt vi dels kunne etablere et egentligt medlemsregister, og dels hvordan det kunne gøres lettere for medlemmerne at betale kontingent. Det er desværre (for) dyrt at blive registreret hos Nets eller Betalingsservice som ellers kunne være en oplagt mulighed.

Vi nåede frem til at undersøge forskellige muligheder for at have et link på hjemmesiden til et betalings-site, hvor det er muligt at registrere sit medlemskab og betale kontingent. Fordelen skulle være, at vi den vej igennem let får etableret et medlemsregister, og hvis folk registrerer deres kreditkort, kunne der automatisk trækkes kontingent 1 gang årligt. En betalingsform der efterhånden vinder større udbredelse, da der kun er gebyr på den enkelte transaktion (på typisk 5%) og ikke et (stort) årligt gebyr. Så med 200 medlemmer á kr. 100,- bliver det samlede gebyr på 1000 kr. (Og jo, gebyret pålægges det enkelte medlem, så deres faktiske medlemskab koster kr. 105,-).

 

Henrik har siden tjekket den danske registerlovgivning, hvoraf fremgår, at det er lovligt at registrere personlige oplysninger under forudsætning af, at de er nødvendige ift. foreningens formål og drift, at medlemmet er vidende herom, samt at oplysningerne slettes på medlemmets anmodning.

14. Pjece

Skal opdateres.

Vi skal have lavet et billede på familiekurset på Slettestrand. Pjecen skal lægges på hjemmesiden, så folk selv kan printe den ud.

15. Evt.

Vi skal have aflastet formanden, ved at fordele opgaverne på diverse bestyrelsesmedlemmer.

 

Skolebestyrelsen for voksne på CDH skal bruge nye medlemmer, og foreningen har mulighed for at være repræsenteret. Hvem har lyst?

 

Næste møde: tirsdag den 22. april 2014 på Skype.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.