Bestyrelsesmøde 20140422

DDBF Bestyrelsesmøde 22. april 2014 via Skype

1. Velkomst

Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Susanne Haugaard, Henrik Munk Ebbesen

Afbud fra: Malene Smed Lyng, Trina Sommer

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt

3. Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt

Næstformand: Bettina Nielsen

Kasserer: Flemming Abildgaard

Sekretær: Henrik Munk Ebbesen

Repræsentationer:

  • Danske Døvblindfødtes Fond: Henry Jensen, Vibeke Faurholt, Niels Krarup-Hansen, Jonna Karlson, Lotte Skov
  • Nordisk Højskole: Vibeke Faurholt
  • ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt
  • LEV: Flemming er i HB
  • Bredegård: Henry Jensen
  • Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen
  • Pårørenderåd CDH: Vibeke Faurholt
  • Voksenskolebestyrelse CDH: Vibeke Faurholt og Bill Skov spørges, hvis vi kan få 2 pladser.

4. Nyt fra Formanden

Vibeke sender kontingentopkrævninger ud til alle medlemmer.

Næste uge møde med Randi Lykow.

5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Susanne har deltaget i LEV’s kreds-camp. LEV har en række konsulenter med specialviden, som DDBF gerne må trække på. Susanne undersøger nærmere, om disse konsulenter også står til rådighed for vores medlemmer.

6. Økonomi

Satspuljemidler:

Her mangler vi godkendelse om overførsel af overskud fra sidste år.

Dækker fremover kun lav kilometertakst. Bestyrelsen beslutter at bestyrelsesmedlemmer fortsat får høj kilometer takst, og mankoen dækkes af foreningen.

Halvdelen af vores egenkapital sættes på en “højrente”-konto, og vi får derfor 0,4% p.a. på denne del.

TipsLotto midler:

Vi skal fremover dokumentere meget detaljeret, hvad disse bruges til.

Kontingent

Kasseren følger fremover op på kontingentindbetalinger. I første omgang udsender Vibeke opkrævninger som sædvanligt, og forsøger samtidigt at samle så mange oplysninger som muligt for de enkelte medlemmer.

7. Afholdte arrangementer: Opsamling generalforsamlingen

28 deltagere i generalforsamlingen. Se referat på hjemmesiden ddbf.info

8. Kommende arrangementer

  • Familiekursus 2014

Susanne og Flemming har styr på arrangementet. Lige nu er der 6 familier tilmeldt. Vi håber på lidt flere.

  • Nordisk højskole

2 deltagere fra Videbæk samt 2-4 deltagere fra Sverige.

DDBF betaler for kunstnerne, men udlændinge betaler selv for opholdet.

Der er opstået det problem, at danske handicappede ikke længere må betale for deres hjælpere ved socialpædagogiske aktiviteter, hvilket gør det vanskeligt at deltage i dette arrangement.

Vibeke laver lidt opsøgende arbejde for at få fat i flere danske deltagere.

9. Viso møde i København den 2. maj

Vibeke deltager. Susanne deltager muligvis også.

10. Hjemmesiden

Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover selv vil vedligeholde hjemmesiden fremfor at bede Kurt Weise om dette arbejde. Dermed får vi en lidt bedre kontrol over indholdet, og vi kan bedre modernisere det grafiske udtryk, ligesom vi vil arbejde med at muliggøre tilmelding og kontingentbetaling via hjemmesiden.

Henrik rundsender instrukser for, hvordan vi griber dette an.

Henrik undersøger, hvor vi kan hoste vores nye hjemmeside og hvordan det lettest lader sig gøre at flytte eksisterende indhold.

11. Evt.

Vibeke indkalder via doodle til næste møde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.