Nordisk Højskole 2014

Nordisk Kulturforbund for personer
med medfødt Døvblindhed

Dato: 20. oktober til 24. oktober 2014

Nordisk Kulturforbund, for personer med medfødt,tidigt indtræden af døvblindhed,
dannet formelt i 1998 af forældreforeningerne for døvblinde i Danmark, Norge og
Sverige sammen med aktive kunstner og døvblindepersonale.
Forbundets mål er at skabe forudsætninger for og indbyde voksne personer som er
døvblindfødte eller tidigt fået syns- og høreskader mulighed for at deltage i kulturelle
værksteder.
Af forskellige årsager er det ikke muligt at lave kurset i alle 3 nordiske lande som
tidligere.
Vi har dog stadigvæk mulighed for at lave kursus på Feriecenter Slettestrand i
Danmark som tidligere.
Vi vil lave det i samme ånd som Nordisk kulturforbund, med følgende kendetegn:
• Deltagerne; de skal være åbne for voksne personer med tidligt indtrådt
døvblindhed, uanset funktionsniveau, fra hele (Norden).
• Kvalitet; de ledes af professionelle kunstner.
• Individualitet; hver deltager får individuel vejledning af den kunstneriske
leder.
• Kontinuitet: kurserne afholdes regelmæssigt og opbygges for at give
mulighed for individuel specialisering. En vigtig faktor i denne er inkluderet
engageret personale og mulighed for at ledsage til kurserne i flere år.
Musik er noget vi gør, og – ”den der gør noget – lære noget”
”DET MUSIKALSKE SPEJL – DIN ÆSTETISKE FORTÆLLING”
Muligheden for at spejle sig i – eller blive spejlet af – sine medmennesker, er
fundamental for vores udvikling af kommunikation og social interaktion.
Ikke mindst for personer med medfødt døvblindhed er ”DET MUSIKALSKE
SPEJL” en oplagt mulighed, for at blive spejlet i og af ”den anden”.
Mennesker kommer tydeligst til udtryk som ”sansede relationer” ved deres sociale og
samtidig unikke æstetisk-musikalske måde at være i verden på.
Kurset på Slettestrand 2014 vil bl.a. have særligt fokus på døvblindfødtes kreative
anvendelse af gestik, og på hvordan disse udtryk kan ”særliggøres” og lydsættes i en
social kontekst.
Personalet tilbydes indblik i et musikalsk formsprog
der rækker ud over vores sædvanlige kulturelle normer.
Personer med medfødt døvblindhed møder anderkendelse
og får social værdi i en kultur hvor de er medskabende.
Nordisk Kulturforbunds ”højskole-uge” er derudover helt generelt et værdifult
”boost” til hverdagen både for bruger/borger og personale.
(ret til overraskelser forbeholdes)
Hent program og tilmelding her
Hvor: Feriecenter Slettestrand, Fjerritslev i Danmark  www.slettestrand.dk
Dato: 20. oktober til 24. oktober 2014.
Pris: 4500kr
Kursusvært: Yvonne Jeppesen.
Kursusledere/Instruktører: Steen Raahauge og Winnie Carset

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.