Referat DDBF bestyrelse 2. oktober 2019

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra formanden

Møde hos LEV

Det er ved at være tiltrængt at få nye medlemmer valgt til diverse bestyrelser i LEV. Der er overvejelser om, at sekretariatet tager mere over med de administrative opgaver for at lette presset på det enkelte bestyrelsesmedlem.

Skolebestyrelsesmøde på CDH

På voksenområdet har CDH startet et samarbejde med Center for Døve på Sjælland, for at få etableret en afgangseksamen fra folkeskolen for døve i deres område, hvilket de ikke har i dag.

Der bliver færre og færre børn i skolen på CDH – især mindskes antallet af døve børn. Operation med CI er en væsentlig årsag til dette fald. Døvblindfødte og døve-tunghøre grupperne ligner hinanden mere og mere, og der arbejdes tæt sammen på tværs af disse grupperinger. Der er kommer ny repræsentant fra regionen med i bestyrelsen, da den tidligere måtte udgå af bestyrelsen af personlige årsager.

Skolen på CDH forsøger at etablere et efterskoletilbud, hvor eleverne skal bo på skolen i hverdagene og så i øvrigt være hjemme i weekenderne. På den måde kan man holde prisen nede, og dermed fremstå mere økonomisk attraktiv.

Geelsgaardsskolen

Vibeke er ved at etablere et samarbejde med skolen, som ligger nord for København. Vi er som forening interesseret i at være repræsenteret over hele landet.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nanna: Der flytter forventeligt en ny beboer ind i Videbæk.

Bettina: Forsøg på Bøgehuset på CDH, med at flytte 16-18-årige over på Ungdomshjemmet fremfor at de skal bo på børneinstitutionen, Bøgehuset. Det er en ny mulighed indenfor Serviceloven, der åbner for denne mulighed.

Søren: Den nye leder på Ungdomshjemmet på CDH er kommet godt i gang, og samarbejdet med forældrene fungerer godt. Hun har tidligere arbejdet som konsulent i regionen og er dermed kendt med området.

Flemming: Vi har fået henvendelse fra Danmarks Radio, som er ved at undersøge tilgængeligheden på deres hjemmeside i forhold til handicappede. Flemming ligger et link ud på vores Facebookside, med en invitation til at deltage i undersøgelsen.

Søren: Der etableres flere og flere §108 tilbud på Ungdomshjemmet, CDH, for at tilfredsstille kommunernes behov. På den måde vil Ungdomshjemmet langsomt forvandle sig til et blivende tilbud, og ikke som nu et midlertidigt tilbud.

5      Økonomi

Nanna: Medlemskontingenter på i alt kr. 9.050,- er modtaget. Der mangler fortsat kontingent for enkelte døvblinde. Vibeke vil gøre reklame for foreningen på det kommende værgemøde sidst i oktober.

Indkøb til kontorhold

Bogholder har brug for en ny PC. Henrik indkøber og klargør en ny PC tilsvarende foreningens øvrige.

Der skal også købes en ny telefon til formanden. Vibeke indkøber.

Vi modtager meget snart kr. 200.000,- fra Tips-Lotto midlerne. DH vil overføre dem så snart som muligt.

Penge fra Handicappuljen (tidl. Satspuljemidler) en modtaget.

6      Afholdte arrangementer

Slettestrand 2019

En dejlig weekend afholdt i Nordjylland i juni 2019. Arrangementet gik som planlagt.

Arrangørerne efterlysning dog ideer til nyt indhold!

7      Kommende arrangementer

Nordisk højskole 2019

Uge 45 kommer Steen og Vinnie til Videbæk. Yvonne er kursusleder.

Forældrekursus

Severins i Middelfart 13-15 marts 2020

Lørdag: Annette Due Madsen, fortæller om emnet ”Hvad skal der ske med vores ”børn”, når vi selv dør?

Generalforsamling 17-18

Søndag: Lonni Holm Jeppesen Nielsen, UCN, underviser til daglig i Neuropædagogik på pædagoguddannelsen i Nordjylland. Hun vil give os en indføring i, hvordan vi som forældre med fordel kan benytte den neuropædagogisk tilgang og opfattelse af vores pårørende.

Invitationer rundsendes snarest til foreningens medlemmer via email med link til hjemmesiden. Vi agter også at invitere forældre med tilknytning til Geelsgaardsskolen.

8      Næste bestyrelsesmøde

Fysisk møde på Nørre Vissing Kro ved Skanderborg den 25.-26. oktober 2019.

Suppleanter bliver inviteret med.

Dagsorden

  • Medlemshvervning
  • Hjemmesiden
  • Persondataloven
  • Slettestrand – nye tiltag.
  • Forbered generalforsamling.
  • Vedtægtstjek (Vibeke og Søren nærlæser dem grundigt før mødet).

9      Evt.

-intet-

Mødet slut 21.36.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.