Referat DDBF Bestyrelse 15. maj 2019

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen.

Afbud fra: ingen

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt.
Næstformand: Bettina Nielsen.
Kasserer: Flemming Abildgaard.
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.
Bogholder: Nanna Olesen.
Repræsentanter til Fonden: Henry Jensen, Marina Johannesen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt, Nanna Olesen.
ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt deltager i begge grupper, både Kommunikation og Sjældne Handicap). Søren Korsholm er suppleant.
LEV: Vibeke deltager i møder i kredsen for Region Nordjylland.
Bredegaard: Birgit Larsen, FDDB.
Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.
Voksen Skolebestyrelse CDH: Vibeke Faurholt repræsenterer DH.

4      Nyt fra formanden

Vibeke har været til møde i Odense i faglige råd for Kommunikationshandicap. Her blev diskuteret, hvad der sker, hvis regionerne nedlægges. Der var udbredt enighed blandt de fremmødte foreninger om, at hvis regionerne nedlægges, så skal de højt specialiserede institutioner drives i statsligt regi, da det vurderes, at kommuner ikke har kapacitet til at løfte disse store opgaver.

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Flemming: Vi skal finde en weekend, hvor bestyrelse og familier kan mødes – gerne i Fuglsøcentret. Vibeke rundsender en doodle for at finde en weekend.

6      Økonomi

Kasserer og bogholder afholder indtil videre et månedligt møde for at koordinere.

Bestyrelsen vedtager, at ved udbetaling af penge fra foreningen, skal bogholder sikre sig godkendelse af udbetalingen fra kassereren. Denne godkendelse foregår i praksis via email.

Ved anmodning om udbetaling verificeres der altid via et andet medie. Dette tiltag indføres for at dæmme op for falske emails med anmodning om udbetaling.

Vi skal have et nyt bogføringssystem, da den gamle licens er forældet. Forslag om https://www.e-conomic.dk/ eller en ny udgave af C5. Vibeke forhører sig i første omgang hos LEV om de kan anbefale et bestemt system, eller kan stille et til rådighed for medlemsforeningerne. Ligeledes forhører Vibeke sig ved revisor, om de har nogle præferencer.

Kontingentopkrævning

85 har indtil videre betalt. Vi har fået en enkelt udmeldelse.

På Kloden, CDH, har man endnu ikke runddelt opkrævninger, hvilket nok er årsagen til, at vi ikke har modtaget kontingent fra disse beboerne.

7      Afholdte arrangementer

Generalforsamling 2019

Susanne Haugaard er trådt ud af bestyrelsen, og Vibeke sender en erkendtlighed som tak for indsatsen.

8      Medlemshvervning

Skal vi have visitkort i foreningen? Ja, det er en god ide, men det er vigtigt først at få hjemmesiden opdateret.

Det har været svært at finde en person, der vil professionalisere vores hjemmeside. Bill og Bettina kæmper videre.

9      Geelsgaardsskolen samarbejde

Vibeke tager kontakt til forældreforeningen på Geelsgaardsskolen med henblik på at indgå i et samarbejde. Hun kontakter også skoleledelsen for at høre om DDBF (v. Søren) kan få lov at præsentere sig selv på et forældremøde i august 2019.

10  Kommende arrangementer

Familiekursus 2019

14.-16. juni 2019 på Slettestrand.

7 familier er tilmeldt, og én familie er usikker.

Nordisk Højskole 2019

Videbæk efteråret 2019.

Nanna kontakter Steen Raahauge vedr. et nyt arrangement til efteråret. Vibeke sender kontaktinformationer til Nanna.

11  LEV

Kredscamp den 25. maj kan vi ikke deltage i.

12  Evt.

Vi skal gennemgå foreningens vedtægter ved næste fysiske møde. F.eks. ændring omkring at både formand og næstformand skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Vibeke laver ny doodle til næste møde samt doodle til fysisk møde i efteråret.

Mødet slut 21.36.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.