Referat DDBF bestyrelse 26. oktober 2019

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen. Mødet afholdes på Nørre Vissing Kro.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Henrik Ibsen (suppleant)

Afbud fra: Lotte Skov (suppleant)

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

Suppleanter er inviteret med.

3      Nyt fra formanden

se nedenfor

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bettina: Det er nu blevet muligt at anbringe børn og unge på CDH efter Servicelovens § 66 – ”Anbringelsessteder af børn og unge”. Det betyder at CDH kan tilbyde unge mellem 16 og 18 år at bo på Ungdomshjemmet, UDB. Det indebærer bla., at CDH nu har mulighed for at tilbyde efterskoleophold til unge, eller at børn allerede som 16-årige kan flytte fra for eksempel Bøgehuset og ind på UDB. Tilbuddet om efterskoleophold må dog lige afvente at UDB bliver renoveret, men derefter sættes der gang i dette initiativ.

5      Økonomi

Nanna: Vi har modtaget tips-lotto midler, så der nu igen er penge i kassen.

Indestående pt. er ialt kr. 870.000,-.

Nyt regnskabssystem er stadig under overvejelse.

Henrik: Ny PC til bogholder er indkøbt og overdrages til bogholder i dag.

Bestyrelsen diskuterer muligheden for at udvide foreningens aktiviteter med en såkaldt ”Mirazozo”, se: http://www.theirishworld.com/giant-luminarium-light-clare-fleadh/ eller lignende, som vi kan stille op ved diverse institutioner for eksempel i sommerferien eller i forbindelse med andre arrangementer. Vi overvejer hvordan en sådan aktivitet kan bemandes. Det kunne evt. være med studerende? Flemming undersøger pris for indkøb, og vi diskuterer dette tiltag nærmere ved næste bestyrelsesmøde.

6      Medlemshvervning

Bestyrelsen har haft kontakt til en række forskellige reklamehuse med henblik på at få moderniseret vores hjemmeside, samt at få fremstillet andet reklamemateriale. Konklusionen er, at det ser ret dyrt ud. Hvad gør vi alternativt?

  1. Vi hyrer en fotograf 4-5 timer, som tager billeder på næste familieweekend, så vi har nogle billeder vi kan bruge på hjemmesiden og i reklamematerialet.
  2. Hjemmesideudvalget (Flemming, Søren, Bettina og Henrik) mødes 29. marts 2020, hvor vi gennemarbejder hjemmesiden og producerer flyers. Henrik finder lokale og Søren finder hotelværelser
  3. På forældrekursus optager vi videoer af bestyrelsesmedlemmer, som umiddelbart kan lægges på hjemmesiden. Ideen med disse videoer, er at sætte ansigter og mennesker bag foreningens historie og baggrund.

Vibeke har kontakt til Geelsgaardsskolen. De vil de gerne have flyers og lignende, som de kan uddele til forældre. Vibeke forsøger også at få kontakt til formanden for deres forældreforening. Søren vil gerne tage på besøg for at vise vores ”ansigt”.

7      Persondataloven

Vi mener selv, at vi er langt mht. overholdelse af persondataloven. Der er dog et par ting, der kan forbedres, bla.:

  • Tilmeldingssider på hjemmesiden skal indeholde en checkbox, hvor folk accepterer behandling af persondata.
  • Til Slettestrand skal de yderligere acceptere at data videregives til arrangøren.

8      Slettestrand

Dato: 5.-7. juni 2020.

Der er mulighed for selv at booke allerede fra torsdag til reduceret pris.

Aktiviteter:

  • Tryllekunstner
  • Bål arrangement i skoven

Begge aktiviteter giver gode muligheder for at få taget nogle billeder. Personer på billederne skal give samtykke til, at billederne må bruges på hjemmeside og reklamemateriale.

9      Vedtægtsændringer

Søren laver en gennemskrivning af vedtægter efter bestyrelsens diskussion.

Vi kom bland andet ind på muligheden for om gaver til foreningen kan fratrækkes på selvangivelsen. Vibeke har undersøgt dette, og det viser sig, at der skal være et vist volumen af gaver, som vi slet ikke er i nærheden af, før dette bliver en mulighed.

10  LEV henvendelse

LEV har forespurgt, om vi vil levere en omtale af vores forening til deres medlemsblad. Det vil vi naturligvis meget gerne, men det bliver først til foråret, efter vi har arbejdet med vores eget markedsføringsmateriale.

11  Evt.

Efter ønske vil vi forsøge om Skype-møderne nogle gange kan starte kl. 19 eller 19.30.

Bestyrelsen undersøger, om der kunne være interesse for et bedsteforældrearrangement. F.eks. i første omgang et aften-møde i Aarhus, og eventuelt efterfølgende flere møder afhængig af interesse. Søren har teten.

Mødet slut 13.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.