Referat DDBF Bestyrelse 3. april 2019

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

Afbud fra: Bettina Nielsen.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra formanden

  1. Satspuljemidler, Handicappuljen, er ansøgt per 15. marts.
  2. Børneattester skal indhentes for de oplægsholdere vi anvender på vores kurser med mindreårige deltagere. Nanna vil gå ind på politiets hjemmeside og ansøge for de relevante personer på vegne af foreningen.
  3. Møde i Fagligt råd vedr. Kommunikationshandicap den 26/4. Vibeke forventer at deltage. Den7/5 møde i rådet vedr. Sjældne Handicap, hvor Vibeke forventer at deltager via skype.
  4. Møde vedr. Forløbsbeskrivelser den 30/4, hvor Vibeke forventer at deltager via skype.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren: Efter at Statsforvaltningen er nedlagt per 1. april varetages værgemål og lignende nu af den nyoprettede organisation Familieretshuset.

Bill og Bettina arbejder videre med professionalisering af vores hjemmeside.

5      Økonomi

Regnskab 2018

Regnskabet er udfærdiget og godkendt af intern revisor. Det er rundsendt til bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Vi mangler medlemmer i foreningen. Vi vil derfor henvende os til skolelederen for døv-blindeafdelingen på Geelsgård, for at få kontakt til forældre fra Sjælland.

Budget 2019

Bestyrelsen udfærdigede et budget for 2019, der fremlægges på generalforsamlingen.

6      Kommende arrangementer

Generalforsamling 2019

Dato: 6. april. 16.30-17.30

Sted: CDH, Aalborg

På valg: Nanna, Bill, Flemming

Dirigent: foreslår Henry E. Jensen

Suppleanter: Lotte Skov og Peter Rosenkilde Christensen opfordres til at genopstille.

Revisor: foreslår Henry E. Jensen

Familiekursus 2019

14.-16. juni 2019 på Slettestrand.

Flemming har styr på arrangementet. Birgitte har et arrangement lørdag formiddag og tryllekunstner Jesper Grønkjær kommer lørdag aften.

Nordisk Højskole 2019

Videbæk efteråret 2019.

Vibeke kontakter Steen vedr. et nyt arrangement til efteråret.

Forældrekursus 2020

Dato: 13.-15. marts 2020.

Sted: Severin, Middelfart.

Foredrag og diskussion ved Annette Due Madsen lørdag eftermiddag. Emnet er “når du ikke er her mere”, og handler om, hvad der skal blive af dit handicappede barn, når du selv dør?

7      Næste bestyrelsesmøder

Vibeke indkalder via Skype til konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afholder et fysisk møde til efteråret med ægtefæller osv.

8      Evt.

Mødet slut 21.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.