Referat DDBF Bestyrelse 23. januar 2019

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Bill Skov.

Afbud fra: Flemming Abildgaard.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra formanden

Møde med Socialstyrelsen, hvor der blev snakket om socialøkonomiske investeringer.

Deltaget i skolebestyrelsesmøde.

Vibeke har snakket med FDDB, der har været til møde med Danske Handicaporganisationer, DH, angående reaktioner på det nye udspil vedr. Sundhedsreformen. Der er stor opmærksomhed på de små meget specielle handicap, og deres fremtid. En god strategi kunne være at øve politisk indflydelse gerne gennem LEV. Vibeke kontakter LEV angående en mulig reaktion fra vores forening.

Møde med Lotte Hornung, CDH, ang. kommende arrangementer for forældre og værger. Vibeke foreslog at CDH udgiver et årshjul med datoer for årets arrangementer, hvilket kunne gøre det lettere for pårørende at reservere tid til kommende arrangementer på CDH.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bill og Bettina har haft kontakt til et par medieinstitutter angående priser på udfærdigelse af en ny hjemmeside med videoer, billeder osv. De arbejder videre med den ene kontakt.

5      Økonomi

Kontingentopkrævninger er udsendt. Vibeke følger op med Anja.

Nanna planlægger at holde møde med Anja ifm. generalforsamlingen til april.

6      Høring om det mest specialiserede social og specialundervisningsområde

Socialstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, hvor vi har mulighed for at komme med input til Socialstyrelsen. Årets høring foregår i perioden 8. januar til 30. januar 2019. Vibeke forfatter et udkast, som sendes til review i bestyrelsen inden aflevering. Du kan læse mere om høringen her: https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2019/horing-om-det-mest-specialiserede-social-og-specialundervisningsomrade-1

7      Afholdte arrangementer:

Nordisk Højskole

Et godt og vellykket arrangement, som vi forventer at gentage næste år.

8      Ansøgning af handicappuljen.

Det er igen tid til at søge midler fra Handicappuljen. Der er møde i Odense den 5.2.2019. Det er også muligt at deltage via video.

Vibeke kan ikke deltage, men deltog sidste år via video. Dermed må vi regne med at være klædt på til at kunne ansøge.

9      Kommende arrangementer:

Forældrekursus 2019 er aflyst.

Forældrekursus 2020

Dato: 13.-15. marts 2020.

Sted: Severin, Middelfart.

Foredrag og diskussion ved Annette Due Madsen lørdag eftermiddag. Emnet er “når du ikke er her mere”, og handler om, hvad der skal blive af dit handicappede barn, når du selv dør?

Generalforsamling 2019

Dato: 6. april. 16.30-17.30

Sted: CDH, Aalborg

På valg: Nanna Olesen, Bill Skov, Flemming Abildgaard

Familiekursus 2019

14.-16. juni 2019 på Slettestrand.

10  LEV Aktivitetscamp

Foreningen kan ikke deltage denne gang.

11  Næste bestyrelsesmøde

Vibeke indkalder via Skype.

12  Evt.

Søren: Hvad gør vi som forening ifm. dødsfald blandt de døvblinde vi kender via vores gang på især CDH. Bestyrelsen vil diskutere dette emne på næste møde.

Mødet slut 21.15.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.