Referat DDBF Bestyrelse 20. oktober 2018

Tannishus

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Bill Skov.

Afbud fra: Søren Korsholm.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

-intet.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bakkehuset i Videbæk har endnu ikke fået ansat en ny leder.

Vibeke kontakter CDH, Lotte Hornung, omkring opleverede ændringer i opgavefordelingen mellem forældre, værger og personale.

5      Økonomi

Bogholderen, Anja, har lavet en oversigt over, hvor mange der har indbetalt kontingent. Det ser ud til, at der mangler en del indbetalinger. Flemming følger op sammen med Anja.

6      Opfølgning vedr. medlemshvervning

Fotografen, som vi havde hyret til weekenden, meldte desværre afbud. Vi forsøger selv at organisere video og fotografering. Bill og Bettina finder en kontakt.

CDH’s konsulenter vil gerne uddele reklamematerialer for foreningen, men de vil ikke uddele ”gaver” på grund af interessekonflikter. Derfor ender vi nok med sæbebobler eller lignende.

7      Persondataloven

For at overholde persondataloven, skal vi beskytte emails og andet elektronisk materiale med personhenførbare oplysninger. Det betyder, at vi skal benytte foreningens computere og vores samarbejdspartneres systemer til håndtering af dette materiale. Det er for eksempel ikke tilladt at hente emails indeholdende personhenførbart materiale ned på en privat telefon. For alle praktiske grunde må vi altså ikke synkronisere email-konti hos hos vores serviceudbyder, one.com, med vores private telefoner. Til gengæld må disse emails gerne afsendes internt og læses via sikker browsing på one.com, fordi vi har en databehandleraftale med vores serviceudbyder.

Disse regler besværliggør i høj grad vores arbejde, da vi skal huske jævnligt at logge ind på one.com for at checke om vi har fået email.

Henrik vil undersøge, om det er muligt for one.com at sende en notifikation (til bestyrelsesmedlemmerne) om, at der ligger ulæste emails og venter på at blive behandlet.

En anden konsekvens at persondataloven er, at vi skal føre tilsyn med vores bogholder, Anja, for at sikre overholdelse af loven. Formanden udfører tilsyn på jævnlig basis.

8      Kommende arrangementer

Nordisk Højskole

I år gentages sidste års succes med kursus i Videbæk.

Nanna har arrangeret med Steen, Yvonne og Vinnie, at det bliver i uge 45 i Videbæk.

Deltagelse koster medlemskab af foreningen plus et deltagergebyr på kr. 1.000,-.

Der er 10 tilmeldte.

Forældrekursus 2019 og Generalforsamling

Dato: 16.-17. marts.

Forslag til emner:

  • Samarbejde med kommunen
  • Seksualitet
  • Overgang fra barn til voksne (Eksempel kunne være Rasmus på højskole) – hvordan giver vi slip [Handicapkonsulenterne.dk]
  • Mor/Far/Søskende med et handicappet barn [Handicapkonsulenterne.dk]

Forslag til ophold:

  • Hotel Amerika ved Hobro

Familiekursus 2019

14.-16. juni 2019 på Slettestrand.

  • Poul og Birgitte vil lave et arrangement for alle deltagere – både børn og forældre.
  • Tryllekunstner gentages igen.

9      LEV

Vibeke deltager i de regionale møder i LEV, som giver et godt indblik i, hvad der foregår i andre foreninger.

10  Dbi Konference

Afholdes i Australien i 2019. Vi har modtaget materiale omkring program og valg af repræsentanter.

Sidste år var det meget givtigt for foreningen at deltage i den europæiske konference, der blev afholdt i Aalborg. Vi fik kontakt med andre fagpersoner og forældre, der har relation til døv-blinde.

Bestyrelse vedtog, at vi ikke deltager i dette års verdenskonference, men vi overvejer at deltage i kommende europæiske konferencer.

11  VISO

Randi Lykou har inviteret til møde i Socialstyrelsen. Emnet for mødet handler om vores udfordringer med vidensdeling og materialeproduktion. Her oplever vi store problemer efter at videnscentret er nedlagt. Vi får mulighed for at komme med input til den nye budrunde vedrørende kommende Viso leverandører på Døvblinde området.

Temadag for Strategisk Dialogforum og de faglige råd den 12. december 2018, hvor Vibeke deltager. Her har vi mulighed for at give input til, hvad vi synes de faglige råd skal arbejde med.

Det overordnede emne er social investering og nye perspektiver.

12  Evt.

Mødet slut kl 14.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.