Referat DDBF Bestyrelse 19. april 2018

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Søren Korsholm.

Afbud fra: Bill Skov.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt.

Næstformand: Bettina Nielsen.

Kasserer: Flemming Abildgaard.

Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.

Repræsentanter til Fonden: Henry Jensen, Marina Johannesen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt, Nanna Olesen.

(Niels Krarup-Hansen ønsker at trække sig)

ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt (Kommunikation) og Søren Korsholm (Sjældne Handicap)

LEV: ingen repræsentant for tiden

Bredegaard: Birgit Larsen, FDDB

Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen

Pårørende råd CDH: Vibeke

Voksen Skolebestyrelse CDH: Vibeke

4      Nyt fra Formanden

-intet.

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nanna: Der kommer ny leder på Bakkehuset.

6      Økonomi

Henrik laver en liste af officielle email adresser. Og laver en databehandleraftale med One.com.

Herefter kan der udsendes opkrævninger til medlemmerne – med den rigtige afsenderadresse.

Indtil den 25. maj må det være OK at sende opkrævninger ud på sædvanlig vis med almindelig email.

7      Opsamling fra generalforsamlingen

Ret få deltagere i generalforsamlingen – kun 18 personer.

Ingen punkter til opfølgning.

8      Opfølgning vedr. medlemshvervning

Vibeke har haft kontakt med vores fotograf. Han har – endnu engang – lovet at sende, det han har.

Alternativt må vi entrere med en ny fotograf til den kommende familieweekend

9      Persondataloven

Vibeke og Flemming planlægger med 1-2 arbejdsdage her i foråret, hvor arbejdet med persondataloven færdiggøres, så det kan præsenteres på efterårets bestyrelsesmøde.

10  Kommende arrangementer

Familiekursus 2018

  1. – 3. juni 2018 på Slettestrand.

Lørdag svømning og hestevognstur.

Søren har kontaktet en tryllekunstner, Jesper Grønkjær. Han kommer lørdag aften eller sidst på eftermiddag.

Poul og Birgitte (Vibekes nabo) kommer søndag.

Nordisk Højskole

I 2018 gentages sidste års succes med kursus i Videbæk.

Nanna kontakter Steen, Yvonne og Vinnie.

Deltagelse koster medlemskab af foreningen plus et deltagergebyr på kr. 1.000,-.

11  LEV

Vibeke har deltaget på kreds-camp, hvor der blev diskuteret LEV’s struktur med hovedbestyrelse, kredse og medlemsforeninger. Her mødte hun den nye formand, Anni Sørensen.

6-7 foreninger deltog i camp’en.

12  Charge gruppen

Vi afventer nærmere fra gruppen.

13  Evt.

Næste møde bliver på Skype sidst i august. Vibeke indkalder via Doodle.

Plan om at have et weekendmøde i uge 42, 2018, i Tannishus. Flemming booker værelser.

Mødet slut 21.20.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.