Referat DDBF Bestyrelse 5. september 2018

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

 

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm.

Afbud fra: Bettina Nielsen, Bill Skov.

 

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

-intet.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Aalborg Universitetshospital har startet et forskningsprojekt for nærmere at undersøge årsager til døv-blindhed – herunder arvelighed. Adskillige døv-blinde fra bla. CDH er indbudt.

5      Økonomi

Kontingentopkrævninger er udsendt. Vibeke følger op med Anja vedrørende indbetalinger.

Skal vi fremover tilbyde kontingentindbetaling via Mobilpay? Bestyrelsen vurderer, at der ikke er det store behov lige nu, så indtil videre lader vi det være, indtil der evt. viser sig et behov.

6      Afholdte arrangementer: Familiekursus 2018

Fantastisk weekend med perfekt vejr. Tryllekunstner Jesper Grønkjær var helt fantastisk, og han var selv meget imponeret over det arbejde, vi som forældre udfører i det daglige.

7      Opfølgning vedr. medlemshvervning

Desværre har vi endnu ikke modtaget nogle fotos eller videoer fra vores fotograf.

Vi forsøger at få organiseret en ny fotograf til vores kommende fysiske bestyrelsesmøde i uge 42.

8      Kommende arrangementer

Nordisk Højskole

I år gentages sidste års succes med kursus i Videbæk.

Nanna har arrangeret med Steen, Yvonne og Vinnie, at det bliver i uge 43 i Videbæk.

Deltagelse koster medlemskab af foreningen plus et deltagergebyr på kr. 1.000,-.

Forældrekursus 2019 og Generalforsamling

Dato: 16.-17. marts.

Forslag til emner:

Annette Due Madsen, Psykolog – henrik kontakter.

…alle tænker over forslag…

Forslag til ophold:

Severin ved Lillebælt – henrik kontakter

…alle tænker over alternative forslag…

Familiekursus 2019

14.-16. juni 2019 på Slettestrand.

9      LEV

Vibeke har deltaget på kredsmøde i Nordjylland, hvor de havde besøg af nogle KLAP-konsulenter.

LEV er i gang med en Organisations og Kommunikations Udviklings Proces styret af disse eksterne konsulenter. Der er behov for at finde en ny organisationsform, da det ikke fungerer med de mange små kommunekredse.

Formanden for LEV mener, at med de nye retningslinjer for brug af magt indenfor specialsektoren, er der afværget nogle af de værste katastrofer. Ikke fordi det er helt fantastisk, men dog er det rart, at politikere lytter til erfaringer fra hverdagen.

Lev afholder landsmøde den 3.-4. november i Nyborg, hvor Vibeke regner med at deltage.

LEV vil gerne have en kort beskrivelse af DDBF’s aktiviteter.

10  Fagligt Råd vedr. Kommunikation

Møde i Fagligt råd på kommunikationsområdet den 27. sept. 2018 kl. 13-15:30. Henrik overvejer at deltage.

11  Dbi Konference

Afholdes i Australien i 2019. Vi har modtaget materiale omkring program og valg af repræsentanter.

Bestyrelse vedtog, at vi ikke deltager i årets konference.

12  Evt.

Næste møde bliver på Tannishus i uge 42.

Bestyrelsesmøde 9-14 lørdag.

Flemming sender oversigt over, hvem der møder op hvornår.

Mødet slut 22.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.