Referat DDBF Bestyrelse 31. maj 2017

Skypemøde

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen, Bill Skov.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Nyt fra Formanden

Vibeke har været til pårørenderådsmøde (sammen med Bill). Diskussion om hvorvidt pårørenderådet overhovedet er relevant, og hvad det egentlig skal bruges til. Konklusionen var, at rådet er vigtigt, og at det skal bruges til diskussion af de store linjer. På næste møde gennemgås og fastlægges kommissorium for rådet.

Vibeke har været til skolebestyrelsesmøde (sammen med Søren). Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye elever, og skolen er i kontakt med relevante kommuner.

Visitation til skolen afhænger i stor grad af konkrete diagnoser. Diagnosen “Døvblind” er meget sjældent anvendt, men i stedet bruges “Døv med synsproblemer” eller lignende. Et forhold der tages i betragtning i skolens fremtidige kommunikationsstrategi.

4         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

-intet-

5         Økonomi

Kontingent kommer løbende ind, hvilket er dejligt.

Handicappuljen havde ansøgningsfrist den 26. maj. Vi har søgt og venter utålmodigt på eventuel bevilling.

TipsLotto-midler, som vi har søgt om, lader vente på sig.

CDH har ansøgt ‘Fonden’ om kr. 10.000,- til diverse udgifter i forbindelse med Døvblindekonferencen til september. Der er søgt om tilskud til bus, så konference deltagerne kan besøg CDH. Der er også søgt penge til at lave en udflugt uden for CDH, for de beboer, der vil opleve noget andet, mens der er besøg på CHD af konference deltagerne.

Ligeledes har CDH ansøgt om kr. 35.000,- til indkøb af gaver til arrangørerne af workshops på konferencen.

Elleve konferencedeltagere har ansøgt ‘Fonden’ om dækning af deltagergebyr.

På foranledning af vores revisor har bestyrelsen drøftet mulighederne for deltagelse i foreningens arrangementer, og er nået frem til følgende:

  • Det er kun betalende medlemmer, der kan deltage i foreningens arrangementer.
  • Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et kalender år, og heller ikke har reageret på rykkerskrivelse, betragtes ikke som medlem af foreningen, og kan derfor ikke deltage i foreningens arrangementer.

6         Opfølgning vedr. medlemshvervning

Vibeke har været til møde med konsulenterne. De foreslår balloner, sæbebobler eller lignende til uddeling til de familier, de besøger. Konsulenterne vil gerne uddele foreningens postkort.

Næste skridt bliver at få lavet billeder, folder og kort.

Vibeke har aftalt med en fotograf, der gerne vil møde op på Slettestrand. Hvert bestyrelsesmedlem skal forberede en 2-minutters “tale” om egen familie, som bliver optaget og lagt på hjemmesiden.

7         Persondataloven

Vibeke og Flemming har været til kursus hos ISOBRO om persondataloven.

Konklusionen er, at vi skal have lavet aftaler med de parter, der håndterer vores persondata, for eksempel medlemskartotek og tilmeldinger til kurser osv.

Oplysninger om opbevaring og brug af persondata skal fremgå af hjemmesiden.

ISOBRO har lovet at fremstille relevante skabeloner, og vi vil også få mulighed for at købe hjælp fra FDDB’s jurist.

Næste kursusdag den 30. oktober 2017.

8         Referencegruppe i VISO-gruppen “Sjældne Handicap”

Møde i Odense den 22. juni, hvor Vibeke deltager.

9         Kommende arrangementer

Familiekursus 2017

  1. – 18. juni 2017 på Slettestrand.

Programmet er færdigt og rundsendt til bestyrelsen.

Elleve familier deltager inklusiv en ny familie – dejligt.

Nordisk Højskole

Vibeke har snakket med Steen om at lave et nyt kursus i Videbæk til efteråret efter samme koncept som sidste år. Vigtigt med planlægning i god tid, så det så vidt muligt kan være fast personale, der deltager.

CDH arrangerer en kunstner til en uge i sommerferien, og har søgt ‘Fonden’ om tilskud.

Europæisk kongres Aalborg

se ovenfor.

10   Lev

Kredscamp 28. oktober 2017

Afholdes i Middelfart. Aktuelle fokussager behandles. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage.

Landsmøde afholdes 2. november i Kolding.

11   Evt.

Spændende ide, hvis foreningen kan bruge Tina Olsens bronzefigurer som gave ved særlige anledninger.

 

Næste møde midt august. Vibeke indkalder via Doodle.

Fysisk møde i Aalborg den 5. september for dem, der kan komme. Ligger i forbindelse med Døvblindekonferencen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.