Referat DDBF Bestyrelses 28. september 2017

Skype

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Flemming Abildgaard, Bill Skov.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Nyt fra Formanden

Vibeke har deltaget i Europæisk Konference i Aalborg sammen med Nanna og Keld. En spændende uge, både socialt og vidensmæssigt. Dejlig afslutningsfest torsdag aften.

Det undrer bestyrelsen, at der tilsyneladende ingen deltagere var fra FDDB!

Vibeke deltog i LEV møde i Nordjylland. Der er snart kommunevalg, og LEV har udarbejdet noget materiale, som medlemmer kan bruge i diskussion med lokale politikere.

Vibeke har været til pårørenderådsmøde. Der bliver fortsat diskuteret, hvilken berettigelse rådet har? Hvad vil de pårørende bruge rådet til? Vibeke lovede at forfatte et brev, som kan rundsendes til pårørende, da der er valg til pårørenderådet i efteråret, og der ønskes kandidater til det kommende pårørenderåd.

Vibeke har deltaget i skolebestyrelsesmøde. Region Nordjylland har bedt CDH om at undersøge, hvor de døvblinde børn går i skole for på den måde at få kortlagt behovet for skoletilbud til døvblinde børn.

4         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

-intet-

5         Økonomi

Vi skal vælge, om vi vil følge vores nuværende revisor Jane Holm Jensen, der er stoppet hos Beierholm, som var vores gamle revisorfirma.

Vi har forsøgt at få etableret et samarbejde med FDDB i et forsøg på at opnå en rabat på revisionsarbejdet. Det viser sig dog, at der ikke er mulighed for at få rabat ved et sådant arrangement.

Til gengæld vil vores gamle revisor, Jane, gerne fortsat revidere vores regnskab i det nye selskab, Dansk Revision.

Bestyrelsen tilslutter sig, at vi fortsætter med at bruge Jane.

Det er med stor beklagelse at bestyrelsen erfarer at Socialstyrelsen ikke længere vil tillade at søskende får tilskud til deltagelse i Familiekurser. Vi skal derfor finde en anden finansiering af søskendes deltagelse.

6         Opfølgning vedr. medlemshvervning

Vi mangler fortsat at få billeder og video fra vores fotograf, som vi havde hyret på familiekurset.

Vibeke har rykket ham.

7         Persondataloven

Vibeke og Flemming har været til kursus hos ISOBRO om persondataloven.

Vi skal gøre tre ting:

  • rydde op i vores arkiver
  • beskrive vores persondatapolitik på hjemmesiden
  • tilbyde sikker mail – her kan vi forventeligt koble os på Handicappenes Hus, som arbejder på at få sådan en service etableret.

Næste kursusdag den 30. oktober 2017.

8         VISO’s faglige råd.

Møde i København den 29. september 2017, hvor Vibeke deltager.

Temadag Strategisk Dialogforum og de faglige råd

9         Kommende arrangementer

Familiekursus 2018

  1. – 3. juni 2018 på Slettestrand.

Nordisk Højskole

Uge 43, 2018, gentages sidste års succes med kursus i Videbæk.

Deltagelse koster medlemskab af foreningen plus et deltagergebyr på kr. 1.000,-.

Generalforsamling

  1. marts 2018 på CDH.

Vibeke tager kontakt til CDH for at få det koordineret i forbindelse med forældreweekend.

10   Forældresamarbejde på tværs af Europa

Vibeke mødte en ildsjæl på den europæiske konference, der gerne vil arrangere en forældrekonference. Foreløbigt går han videre med ideen, og vi hører nærmere, når der er noget mere konkret. Italien har meldt sig til at lave en i efteråret 2018.

11   Lev

Kredscamp 28. oktober 2017

Afholdes i Middelfart kl. 9:30 – 16:30 på HUSETs konferencecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.  Aktuelle fokussager behandles.

Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage.

Landsmøde afholdes 2. november i Kolding.

Vi regner ikke med at deltage, da emnerne ikke rammer vores målgruppe.

12   Evt.

Næste møde omkring 1. november. Vibeke indkalder via Doodle.

Mødet slut 21.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.