Referat DDBF Bestyrelse 18. april 2017

Skype

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen, Bill Skov.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Konstituering

Formand: Vibeke Faurholt.

Næstformand: Bettina Nielsen.

Kasserer: Flemming Abildgaard.

Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.

Repræsentanter til Fonden: Henry Jensen, Niels Krarup-Hansen, Marina Johannesen, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.

ViHS faglige råd: Vibeke Faurholt (Kommunikation) og Søren Korsholm (Sjældne Handicap)

LEV: ingen repræsentant i tiden

Bredegård: Birgit Larsen, FDDB

Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen

Pårørende råd CDH: Vibeke

Voksen Skolebestyrelse: CDH Vibeke

4         Nyt fra Formanden

Vibeke mødes med døvblinde-konsulenterne den 19. april omkring vores nye initiativ med reklamefremstød for foreningen.

5         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Flemming vedr. Slettestrand:

9 familier er tilmeldt lige nu. Nanna kommer også. Henrik kommer også.

Underholdning bliver med teater. Flemming er i gang med at få aftalen på plads.

6         Økonomi

Vi skal have ny revisor, da Margit stopper hos Beierholm. Beierholm skal fremover også lave regnskab for FDDB, hvilket kunne give basis for en vis rabat.

Tipslotto midler har vi ansøgt om.

Satspuljemidler har vi ansøgt om.

De 20.000,- som vi havde i overskud sidste år er tilbagebetalt.

7         Opsamling Generalforsamling og Forældrekursus

Det var et godt sted at være, og fine forhold for afholdelse af kursus (Kryb-i-Ly).

Gode indlægsholdere. Især søndag formiddag var udbytterig.

8         Opfølgning vedr. medlemshvervning

Bettina har snakket med Troels Møller om vores ide med at lave reklame for foreningen. Han synes det er en rigtig god ide, og CDH bakker gerne op.

Vi skal have fundet nogle billeder, eventuelt skal vi tage nogle billeder på familiekurset.

Lad os komme i gang med det samme. I første omgang laver vi nogle postkort. Senere kan vi få redesignet hjemmesiden, så den bliver mere imødekommende, og få sat QR-kode på postkortet med direkte link til hjemmesiden.

Vibeke snakker med Troels Møller om fremstilling af postkortet.

Vibeke går videre med at skaffe en fotograf til Slettestrand. Fotografen skal også kunne optage små reklamevideoer og medbringe udstyr hertil.

Hvert medlem af bestyrelsen forbereder en “introduktionstale”, og tager den med til Slettestrand til brug for videooptagelsen.

9         Persondataloven

ISOBRO er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer. Vi kan få gratis vejledning hos dem gennem vores medlemskab af LEV.

De afholder et kursus i Persondataloven den 15. maj i Høje Tåstrup kl. 9-16, om hvordan vi skal forholde os til det data, som vi opbevarer i foreningen. Vibeke og Flemming deltager.

10   Kommende arrangementer

Familiekursus 2017

  1. – 18. juni 2017 på Slettestrand. Se ovenfor.

Nordisk Højskole

Vibeke har snakket med Steen om at lave et nyt kursus i Videbæk til efteråret efter samme koncept som sidste år.

Europæisk kongres Aalborg

Vibeke og Nanna arbejder videre med forberedelserne til, hvad DDBF kan bidrage med.

11   Lev

Kredscamp 28. oktober 2017

Repræsentanter fra medlemsforeningerne mødes omkring aktuelle temaer. Alle er velkomne til at deltage.

12   Evt.

næste møde omkring 1. juni. Vibeke indkalder via Doodle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.