Referat DDBF Generalforsamling 2017

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Bill Skov valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt.

Der er 19 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Foreningen har faktisk lige haft 35 års jubilæum den 1. oktober 2016. Dette blev dog forbigået i stilhed.

I årets løb har bestyrelsen afholdt 6 møder, heraf 5 på Skype og et enkelt fysisk møde afholdt i formiddags.

Foreningen er repræsenteret i et antal bestyrelser:

 • CDH Pårørenderåd.
 • CDH Skolebestyrelse for voksne og skolebestyrelse for børn.
 • Bredegaard har vi trukket os ud af, da Henry flyttede til Nordjylland. Denne plads er nu overtaget af FDDB.
 • VISO’ s faglige råd for Kommunikationshandicap, samt i den årlige Landskonference. Desuden vil vi forsøge at komme med i det faglige råd for Sjældne Handicap. De gamle videnscentre er nedlagt, og Marianne Disch er fyret. Der er nu nye initiativer på ved i kraft af de Faglige Råd.
  Se i øvrigt et nyt tema om døvblindhed her hos socialstyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/medfodt-dovblindhed

Foreningen har afholdt følgende arrangementer i årets løb:

 • Familiekursus på Slettestrand med 10 deltagende familier.
 • Nordisk Højskole afholdt i Videbæk med 2 deltagende døv-blinde og 7 andre deltagere.

Siden 1. oktober har formanden været frikøbt i 5 timer per uge til at arbejde for foreningen. Det har betydet rigtigt meget i dagligdagen, og der er nu igen tid til at deltage aktivt i diverse sammenhænge, hvor foreningen skal være repræsenteret.

I 2017 holder vi samme aktivitetsniveau plus dette forældrekursus. Derudover forventer vi at deltage i den Europæiske Konference for Døv-Blinde, som afholdes til september i Aalborg. Se hjemmesiden her: http://dbi2017denmark.com

Aflæggelse af årsregnskab

Kasseren fremlagde regnskabet. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her: http://newsite.ddbf.info/documents/2016/2016aarsrapportDanskeDoevblindfoedtesForening.pdf

 • Årets resultat: kr. 6.170,-.
 • Aktiver i alt: 820.436,-. Egenkapital: 689.386,-.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter 200.000,-.

Udgifter 274.000,-.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus
 • Sommer højskole
 • Forældrekursus
 • Medlemshvervning
 • Konference i Aalborg

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Susanne Haugaard.

Susanne Haugaard ønsker ikke genvalg.

Bill Skov stiller op til valg.

Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Bill Skov valgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen og Søren Korsholm.

Tak til Susanne Haugaard for den aktive indsats i bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Peter Rosenkilde Christensen genvalgt med applaus.

Revisor

Henry E. Jensen valgt med applaus.

Eventuelt

Vibeke efterlyser ideer til aktiviteter og til foredragsholder på kurser.

Generalforsamlingen slut kl. 17:10

Dirigenten takker for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for sikker styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.