Referat DDBF Bestyrelse 4. marts 2017

Sted: Kryb-I-Ly kro, Kolding

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen, Peter Rosenkilde, Lotte Skov.

Afbud fra: Susanne Haugaard.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Nyt fra Formanden

Skolebestyrelsesmøde CDH

 • Der arbejdes fortsat på at få flere børn til skolen. Det er et problem at tiltrække nye børn fordi kommunerne opfatter det som værende for dyrt at købe et højt specialiseret tilbud.
 • Skolen har valgt at nedlægge døveundervisning for forældre i et forsøg på spare penge.

Andet

Susanne Haugaard har trukket sig fra bestyrelsen, så vi skal have valgt et nyt bestyrelsesmedlem til den kommende generalforsamlingen.

Foreningen har brug for nye medlemmer – ligesom skolen kunne bruge flere elever. Bestyrelsen ønsker at få gang i folderen igen. Den nuværende folder virker lidt forældet. Meningen er, at døvblindekonsulenterne kan uddele den til de forældre, de kommer i kontakt med. Den kunne ligeledes ligge på børneafdelinger på hospitalerne. Forslag om et postkort med links til hjemmesiden og nogle få stikord om foreningens aktivitet. Folderen med den mere tekst kan ligge på hjemmesiden, så forældre selv kan printe den. Forsiden kunne være et opstillet billede med alle forældre og vores børn. Det ville gøre det hele lidt mere menneskelig og imødekommende med et billede af rigtige personer.

Forslag om at der til hvert bestyrelsesmedlem kunne være en kort beskrivelse af vedkommendes familien, enten skriftligt eller som videoklip.

Forslag om at hyre en fotograf den 1. april, der kan tage familieportrætter på den kommende CDH-familiedag eller Slettestrand.

Forslag om at lave en kasket, massagebold eller lignende som konsulenterne kan give til de børn, de besøger.

Vibeke tager et møde med konsulenterne, for at få det sat i gang.

Bettina og Flemming får organiseret et reklamebureau for at få lavet et postkort med billeder. Kontakter i første omgang Troels Møller på Materialecentret som vi formoder har nogle kontakter.

Vibeke ringer mandag formiddag til CDH for at få opbakning til dette initiativ.

4         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bøgehuset har fokus på kriseplaner dels for huset som helhed og dels for det enkelte barn. Med en opdatering af disse kriseplaner skulle det gerne være klart for alle medarbejdere, hvordan man skal forholde sig ved eventuelle kriser.

5         Generalforsamling

 • Dirigent:
  • forslag: Bill Skov.
 • Regnskab:
  • Klar til underskrift.
 • Budget:
  • afsæt penge til konference i Aalborg
  • afsæt penge til medlemshvervning
 • Kandidater til bestyrelsen:
  • ?
 • Intern revisor – Henry
 • Kontingent – bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende niveau.
 • Indkomne forslag fra medlemmerne – ingen!

6         Økonomi

se regnskab.

7         Kommende arrangementer

Familiekursus 2017

 1. – 18. juni 2017 på Slettestrand.

Foreløbig indbydelse og tilmelding er lagt på hjemmesiden.

Forslag om noget med teateraktiviteter. Flemming har kontakt til en teatertrup i Randers, som vil lave en teater-workshop med børnene om eftermiddagen og resultatet kunne vises som en rigtig teaterforestilling om aftenen.

Flemming kontakter Mads Kopperholdt fra CDH for at høre, om han vil komme og vise, hvad de laver til udelivsaktiviteter. Dette kunne være i forbindelse med hestevognsturen.

8         Lev

Repræsentantskabsmøde 5.-6. november, Kolding

Vibeke deltog.

Vibeke har også deltaget i et møde hos det regionale LEV Nordjylland. Det virker som et godt sted at gøre reklame for foreningen.

Kredscamp er tilsvarende et godt sted at mødes.

LEV har pt. fokus på “Kvalitet i Bo- og Aktivitetstilbud”.

9         Medlemmer fra Sjælland

Hvordan får vi flere medlemmer fra Sjælland – Geelsgaard og Nærum?

Vibeke finder en kontaktperson. Søren vil gerne køre forbi til for eksempel et lokalt forældremøde.

10   Socialstyrelsen, ny organisering

Vibeke har fået brev angående omlægningen af de gamle Videnscentre.

DDBF er blevet tilknyttet det faglige råd, der hedder Kommunikationshandicap, som dækker MEGET bredt; måske også for bredt. I hvert fald var det første møde i rådet temmelig kaotisk.

Søren foreslår at vi også deltager i det faglige råd: Sjældne Handicap. Vibeke melder os til og Søren deltager.

11   Europæisk Konference Aalborg 2017

Nanna og Vibeke danner et hurtigtarbejdende udvalg, og finder ud af, hvad vi skal bidrage med.

Link til konferencen her: http://dbi2017denmark.com

12   Evt.

næste møde: 18. april 2017 på Skype.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.