Referat DDBF Bestyrelsesmøde 22. august 2023

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bill valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Vibeke havde møde med VISO, sammen med Sjældne Diagnoser.
    Det skal evalueres, om de etablerede VISO-forløb virker i praksis.
  • Vibeke vil igen gøre et forsøg på at få et samarbejde etableret med forældregruppen til Charge-børn.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Bettina: Der er kommet ny afdelingsleder på UDB, Malene Kirk Nielsen, som tidligere har været på Sødisbakker.
  • Vi har kendskab til en række episoder, hvor vores unge mennesker, der bor på CD er blevet slået af andre beboere. Bestyrelsen efterlyser derfor, at den slags episoder kunne blive kategoriseret på en fælles skala, så det kunne blive lettere at opsamle erfaring både lokalt og på tværs af afdelinger/institutioner.

5      Økonomi

Fuldmagt?

Banken har ikke registreret nogen fuldmagt for eksempel til brug for overførsel af penge til og fra vores konti.

Lige nu tegnes foreningen af Formanden ifølge vedtægterne. Nanna kommer med et oplæg til eventuelle vedtægtsændringer, der kan gøre tegningsretten mere formel og mindre sårbar.

6      Afholdte arrangementer

Familiekursus 2023

En meget hyggelig weekend med blot fire unge mennesker repræsenteret.

Vi vil gerne gentage kurset næste år, da det er et vigtigt arrangement for foreningen, og det er et vigtigt tilbud til nye medlemmer.”

7      Kommende arrangementer

Musik Højskole for Døvblinde

Afholdes i Videbæk i stil med sidste år i uger 44. Nanna arrangerer. DDBF giver tilskud til arrangementet, som dog også har deltagerbetaling.

Pårørendekursus 2024

Vi har modtaget penge, så vi nu kan afholde kurset.

Er planlagt til weekenden den 9.-10. marts 2024 på Severin, Middelfart.

Emne: Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv.

Foredragsholdere: Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental & Applied Psychological Science, samt Henriette Hermann Olesen, Forstander CDH.

Begge holdt spændende oplæg på døvblindekonferencen 2022 i Aalborg.

Generalforsamling 2024

Afholdes i forbindelse med ovennævnte pårørendekursus lørdag den 9. marts 2024.

Familiekursus 2024

Næste familiekursus bliver 31. maj – 2. juni 2024.

8      Lev

Vibeke vil deltage i et kursus i at være ”Bisidder”, arrangeret i Lev.

9      Møde på CDH

Vejledningen

Vibeke er indbudt til et besøg på CDH, hvor hun skal fortælle andre forældre, der får vejledning fra CDH, om hvordan det er at være forældre til døv-blinde børn. Det foregår den 30. september.

Værgemøde

Der er indkaldt til værgemøde på CDH onsdag den 25. oktober 2023.

Vi vil opfordre til, at der fremover laves nogle langtidsplaner, så det bliver lettere for pårørende at planlægge deltagelse i CDH’s arrangementer givet at CDH er et landsdækkende tilbud. Af samme grund vil det være en stor fordel, at arrangementer for værger/pårørende kan afholdes i weekender, så det bliver lettere at deltage, selvom man bor i den anden ende af landet.

Vi vil desuden opfordre til at pårørenderådet genoplives, for at skabe gode rammer for gensidig inspiration og læring.

10  Aktiviteter for døvblinde

Kunne vi arrangere en række aktiviteter, hvor der ville indgå musik eller andre former for sansestimulation?

Ideen kunne for eksempel være at en musikterapeut på skift kom rundt i de enkelte fællesrum en fast aften og spille musik eller lave rytmer. Det ville være ret intimt og ikke kræve de helt store personaleresourcer.

Døvblindefødtes fond giver allerede tilskud til en lang række aktiviteter rundt på institutionerne, så dette skal ses som et supplement hertil.

11  Visitkort

Det er ikke umiddelbart tilgængeligt at få lavet ”guldkort”. Derfor bruger vi indtil videre visitkort med Vibekes kontaktoplysninger.

12  Næste møde i Videbæk

10. – 11. november 2023, hvor vi også skal besøge Bakkehuset i Videbæk.

13  Evt.

Næste møde: Fysisk møde d. 10. – 11. november 2023.

Mødet slut 20.50.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.