Referat DDBF bestyrelsesmøde 9. maj 2023

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Bill Skov.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Udpegning til diverse bestyrelser

 1. Valg af repræsentant til Fonden: Henry, Nanna, Marina, Lotte, Vibeke.
 2. ViHS fagligeråd kommunikation og sjældne diagnoser udpeget: Vibeke.
 3. LEV: ingen repræsentant i tiden.
 4. Bredegård: Birgit Larsen, FDDB.
 5. Alice Agnes Kamps legat: Henry Jensen.
 6. Voksen Skolebestyrelse (udpeget af DH): CDH Vibeke .
 7. Unika pårørenderåd: Nanna.
 8. Det regionale dialogforum i Region Nordjylland: Vibeke.

4      Nyt fra Formanden

 • Vibeke havde fornøjelsen af at besøge den Dome, som Lev havde sørget for opstilling af på CDH. Det var en virkelig god oplevelse, og deltagerne nød stemningen, lyset og musikken.
 • 16. maj har Lev en dag omkring ”Sundhed for Alle”. Vibeke deltager sammen med en række lærere fra CDH.
 • Møde i ViHS’s faglige råd den 21. juni.

5      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Pårørendedag på CDH den 10. juni. Indbydelse er sendt til alle pårørende. Vibeke snakker med Lotte Hornung generelt omkring pårørendesamarbejde.
 • BRRS – massage for hjernen. Måske det var en massageform, som kunne gavne vores ”børn”.
 • Bill har deltaget i et interview i regi af Aalborg Universitet omkring magtanvendelse, og hvordan det er at have et barn på bosteder. Et projekt er under opsejling, og pt. søger de fonde til financiering af projektet.

6      Økonomi

Regnskab 2022

Kr. 9.250,- indkommet i kontingent. Lidt mindre end sidste år. Nanna har sendt rykkere ud.

Kr. 644.000 i indestående.

Nanna undersøger muligheden for at binde nogle af vores penge i en periode for på den måde at opnå lidt renter af vores indestående.

7      Aktiviteter for døvblinde

Flemming: ang genoplivning af tankerne omkring go-carts. Skal vi have sat gang i yderligere undersøgelse? Ville det være muligt at kunne fastspænde borgeren, så man ikke kan få fingrene de forkerte steder hen?
Efter en længere diskussion kom bestyrelsen frem til, at vi indtil videre går efter at leje en cabriolet, som vi kan stille til rådighed ved særlige lejligheder, på f.eks. Familiekursus på Slettestrand.

8      Kommende arrangementer

Familiekursus 2023

2. – 4. juni 2023. Slettestrand.

Der er tilmeldte til fire lejligheder foreløbig. Vi har booket syv.

Vibeke sender indbydelse rundt til ”kendte” børnefamilier.

Musik Højskole for Døvblinde

Afholdes i Videbæk i stil med sidste år i uger 41 eller 43. Nanna arrangerer. DDBF giver tilskud til arrangementet, som dog også har deltagerbetaling.

Pårørendekursus 2024

Er planlagt til weekenden den 9.-10. marts 2024 på Severin, Middelfart.

Emne: Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv.

Foredragsholdere: Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental & Applied Psychological Science, samt Henriette Hermann Olesen, Forstander CDH.

Begge holdt spændende oplæg på døvblindekonferencen 2022 i Aalborg.

9      Lev

Lev forsøger at afholde virtuelle mødet i et forsøg på at få flere engagerede deltagere.

10  Visitkort

Bettina bestiller visitkort, som kan bruges som reklame for foreningen.

11  Film om Døvblindfødte

Opfølgning på Anders Agger. Nanna har tilfældigvis mødt ham, og snakket med ham om muligheden for at lave en film og ”Det at sende sit handicappede barn hjemmefra”, og han siger, at han for tiden er meget overbooket, så det bliver ikke aktuelt foreløbig.

12  Evt.

Henrik er i gang med at arbejde med Google Analytics, og har store forventninger til, hvad vi kan få ud af det.

Næste møde: tirsdag d. 22. august 2023 kl 19, online.

Mødet slut 20.50.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.