Referat DDBF Bestyrelse 13. juni 2016

Mandag den 13. juni 2016 kl. 20.00

Skype

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Bettina Nielsen

2. Valg af mødeleder

Vibeke valgt.

3. Nyt fra formanden

Vibeke forsøger at komme ned i tid på sit arbejde med henblik på at kunne arbejde for foreningen nogle timer om ugen.

Voksen skolebestyrelsesmøde

 • CDH arbejder på, at bestyrelserne for børne- voksen-områderne kan afholde møde samme dag, og placere møderne, så der kan være et fælles overlap, hvor fælles emner, herunder orientering, behandles.
 • Det diskuteres løbende, hvordan skolen inddrager personlige værger.
 • Antallet af elever i voksenundervisning vokser, mens det falder på børne- og ungdomsskolerne. CDH er bekymret over det lave elevtal. og overvejer derfor at tiltrække andre målgrupper end personer med høretab og døvblindhed.
 • Vibeke gjorde reklame for DDBF’s såkaldte “Kunstnerkonto” (erstatning for Nordisk Højskole – se nedenfor), som skolen gerne må udnytte.

Pårørenderådsmøde

 • Inddrager forskellige “eksperter” til at lave oplæg til diskussion på møderne, hvilket ofte er meget givende for deltagerne.
 • Frivillige skal inddrages i arbejdet, men det er ikke umiddelbart let at finde områder, hvor de kan bidrage.
 • Alle køkkener skal blive bedre til at bruge økologiske varer – målet er at komme op på “bronze”- niveau.
  Spørgsmål: Er det nu også relevant at bruge kursus-penge på at opnå dette? Ville det være bedre, at bruge pengene på aktiviteter for beboerne?
 • Der bliver opført en pavillon på Aktivitetshuset, som finansieres ved fondsmidler.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren deltager i Børneskolebestyrelsesmøde

Diskuteret samme problem med at optage en bredere målgruppe, men på mødet blev der også udtrykt en vis tilbageholdenhed, fordi dette vil indebære en fare for afspecialisering, som man skal være opmærksom på.

5. Økonomi

Kontingenter er begyndt at løbe ind.

Der indføres en ny procedure for ansøgning af tips-lotto midler. Vibeke følger op.

6. Afholdte Arrangementer

Familiekursus

Super dejligt arrangement.

Næste år må vi prøve at få fat i to hestevogne for at undgå spildtid.

Nyt forslag: Overvej at lave en teens-lejr, hvor de unge kan bo sammen.

Fint cirkus Skunk. Han henviser for øvrigt til en konkurrent “Det flyvende Kuffertcirkus”, som holder til i Aalborg.

7. Kommende arrangementer

Generalforsamling

 1. marts 2017

Forældrekursus

4.-5. marts 2017

Ideer til oplæg:

 • Poul og Birgitte Nygaard, emne: Søskende og Sorg. (Vibeke spørger)
 • Medborgerskab – Ansvar for eget liv.
 • Værgemål.
 • Arv og testamente.

Arbejdsgruppe: Vibeke, Nanna, Henrik

Sted: Vi satser på Ry igen, igen (Henrik kontakter) – eller måske et sted på Fyn?

Familiekursus Slettestrand

Vibeke rundsender doodle til potentielle deltagende familier, for at finde den bedst mulige weekend. Kunne godt ligge i Pinsen.

8. Nordisk Højskole II

Vi har valgt at forsøge med en Kunstnerskole, ved Steen, som i første omgang afholder et arrangement i Videbæk. Både Steen og bostedet i Videbæk er interesseret, nu mangler kun de sidste aftaler. Nanna følger op.

9. Hjemmesiden

Billeder fra arrangementer efterlyses.

Skal opdateres med nye aktiviteter.

10. LEV’s repræsentantskabsmøde

5.-6. november i Kolding.

Vibeke vil måske deltage.

11. Ny vidensportal om medfødt døvblindhed

http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/medfodt-dovblindhed

Spændende læsning! Brug den endelig flittigt 🙂

12. Evt.

Intet.

Vibeke indkalder til nyt møde i efteråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.