Referat DDBF Bestyrelse 15. september 2016

Torsdag den 15. september 2016, kl. 20.00 på Skype

1         Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Susanne Haugaard.

2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3         Nyt fra Formanden

Pårørenderåd på CDH

Gårsdagens møde blev aflyst, men Vibeke kunne orientere om, at CDH har planer om at arrangere et foredrag med Karen Marie Lillelund (komiker/skuespiller).

Frikøb af 5 timer pr. uge til formanden

Bestyrelsen godkender, at foreningen betaler formanden 5 timer per uge.

4         Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

-intet-

5         Økonomi

Socialstyrelsen har endnu ikke udbetalt de ansøgte midler vedrørende familiekursus 2016. Vibeke presser på for at få ansøgningen behandlet – og godkendt.

Vibeke vil følge op på, hvem der har betalt kontingent, og sørger for at rykke dem, der mangler.

6         Kommende arrangementer

Generalforsamling og Forældrekursus 2017

Afholdes 3. – 5. marts 2017

Emner:

  • Birgitte Nygaard – om livet med handicappede børn.
  • Det auditive fokus, Steen B. Jensen,
  • Fra Sans til samling, Taktilgruppen.
  • Personligt værgemål og manglende politikker, Henrik Ebbesen

Vibeke har kontakt til Birgitte, og vil tage kontakt til CDH vedr. de to sidste punkter.

Sted: Kryb-i-ly kro eller andre steder i 3-kants området fx Severin. Max pris på 1700,-. Henrik undersøger.

Familiekursus 2017

  1. – 18. juni 2017 på Slettestrand

7         Nordisk højskole i en ny form

Arrangement på Bakkehuset i Videbæk i uge 43.

Egenbetaling: kr. 1000,- + medlemskab af DDBF.

Foreningen afholder udgifter til undervisere – løn og ophold. Vibeke snakker med Steen om afregning.

8         Invitationer

Viso konference d. 6. december 2016, Nyborg

Ser ikke specielt relevant ud for os.

9         Hjemmesiden

Mangler fortsat billeder fra deltagerne på Slettestrand.

Overvej at oprette et statistik over trafik  på siden.

Vi er blevet forespurgt om, hvorvidt vi har en artikel til det internationale DbI Review. Det har vi ikke umiddelbart, men vi overvejer det til kommende arrangementer.

10   Henvendelse fra Marianne Disch

Efter videnscentrets hjemmeside er lukket, så mangler der en portal til formidling af viden vedrørende døvblindeområdet. Marianne Disch går med tanker om at oprette en sådan portal, og ønsker i den forbindelse, at ansøge fonden om midler til dette arbejde.

Bestyrelsen støtter ansøgningen til fonden.

11   Lev

Repræsentantskabsmøde 5.-6. november, Kolding

Vibeke deltager på mødet.

Kredscamp 24. september 2016

ingen har tid til at deltage, desværre.

12   Ny vidensportal om medfødt døvblindhed:

http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/medfodt-dovblindhed

13   Evt.

-intet-

næste møde: 3. november 2016, kl. 20.00 på Skype.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.