Referat DDBF Bestyrelse 13. jan. 2016

 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 20.00

Skype

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen.

Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra formanden

Pårørenderådsmøde CDH

Et enkelt møde afholdt siden sidst. Det er et godt forum for diskussion om samarbejde mellem pårørende og personale.

Voksenskolebestyrelsen CDH

Vibeke deltog som repræsentant for DDBF.

STU-delen affolkes i år – kun en enkelt elev er tilbage efter sommerferien.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nanna har videregivet ideen om en musikhøjskole i Videbæk til lederen på Bakkehuset.

Flemming har kontaktet Jesper, for at høre, om han stadig er interesseret i at etablere et sommerarrangement på CDH. Alternativt tages fat i hospitalsklovnene.

5. Økonomi

Der arbejdes fortsat på opkrævning af kontingenter. Vibeke følger op.

Bogholderen arbejder på at få overblik over, hvor mange penge vi skal sende tilbage til FDDB.

Vibeke mødes med revisor i uge 9, hvor hun forventer at få det endelige regnskab udleveret, så det er klart til generalforsamlingen.

Handicappuljen, som vi plejer at søge, har endnu ikke været åben. Vi er klar, når der åbnes for ansøgninger.

6. Kommende Arrangementer

Sommerarrangement på UDB og Bakkehuset

Se pkt. 4.

Generalforsamling 2016

Afholdes lørdag den 12. marts 2016 på CDH, i forbindelse med den stedlige forældreweekend. Endeligt klokkeslæt udestår.

Oplæg til generalforsamlingen inklusive regnskabet lægges på hjemmesiden i god tid inden, så folk kan orientere sig der.

 1. Valg af formand. Års-hjul som bilag.
  Bestyrelsen fremlægger forslag om en ændring til vedtægter, så formanden fremover ikke vælges direkte på generalforsamlingen, men i stedet vælger generalforsamlingen syv medlemmer (3 hhv. 4 på skiftende år). Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg. På valg er: Vibeke Faurholt, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Bettina Nielsen.
 3. Valg af intern revisor.
 4. Økonomi, budget, kan vi investere penge?
  Flemming har aftalt et møde med banken, for at få ideer til mulig investering af formuen.
 5. Forslag om en diskussion af hvorvidt vi skal være en selvstændig forening, eller alternativt en afdeling under FDDB.

Familiekursus 3.-5. juni 2016

Flemming og Susanne arrangerer igen.

Ideer til arrangementer:

 • Musik, måske stump på store vaskebaljer, der har god lyd og resonans.
 • Aktivitet med lyd og lys i varmtvandsbassin.
 • Tur til Nordsø-akvariet.

7. ViHS Vidensportal om medfødt døvblindhed

Landskonference 5. – 6. april 2016

Et godt sted at deltage aht. netværkspleje. Formanden opfordrer den kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer til at deltage.

Socialstyrelsens kontor (Videnscenteret) flytter fra Aalborg til Odense per 1. oktober 2016.

Dermed flyttes videnscenteret væk fra det faglige miljø, hvilket vi som forening er noget bekymret over. Hvordan vil videnscenteret bevare den fagspecifikke viden? Vil det fremover kun være VIHS-leverandørerne, der løfter faget?

Vibeke forfatter et brev til VIHS.

8. Hjemmeside og Pjece

Vi skal have billeder og referater fra vores arrangementer. Send venligst egnede billeder til Henrik.

9. LEV Fonde og Ferierejser

intet.

10. Evt.

Flemming kigger vedtægterne igennem, og vurderer om der kræves opdateringer.

Mødet slut kl. 21.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.